Overig

Stand van zaken en de toekomst van autobelastingen

636

Het Ministerie van Financiën onderzoekt op dit moment verschillende scenario’s om de bijtelling vanaf 2016 aan te passen. Een serieuze optie is een bijtelling met kleinere stapjes.

De beste methode zou er een zijn waarbij de berijder betaalt naar rato van privékilometers, maar dat blijkt moeilijk controleerbaar. Daarom zou een bijtelling met kleinere trapjes afhankelijk van de uitstoor een mooie tussenvorm zijn. De VNA en de RAI zijn inmiddels al flink aan het lobbyen. De getrapte bijtelling is wat hen betreft een serieuze optie voor de periode 2016 – 2019.Hierdoor beteugelt men de marktverstoring,

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaat dit jaar de “ Autobrief II” aan de Tweede Kamer sturen. Hierin komen de toekomst van de fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto’s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen aan de orde.

We zetten de huidige fiscale regelingen van bepaalde groepen auto’s nog eens op een rijtje:

– Vanaf 1 januari 2014 tot en met eind 2015 geldt de vrijstelling voor de Wegenbelasting (MRB) alleen nog voor auto’s met een zeer lage CO2-uitstoot: maximaal 50 gram per km. Dat betekent dat alleen elektrische en semi-elektrische auto’s er nog voor in aanmerking zullen komen. Per 1 januari 2016 vervallen ook die vrijstellingen en moet in principe iedere auto MRB betalen. De enige uitzondering daarop zijn dan oldtimers van meer dan 40 jaar oud.

– Ook de fiscale bijtelling voor leaseauto’s en andere zakelijke rijders hangt af van de hoeveelheid CO2 die de auto uitstoot. Op dit moment geldt een bijtellingpercentage voor de auto van de zaak van 20% voor zuinige auto’s en een percentage van 14% voor zeer zuinige auto’s. De CO2–grenzen die dit bepalen, worden sinds 2013 jaarlijks aangepast. Met ingang van 2014 is de bijtelling gewijzigd in 4% voor nulemissieauto’s (volledig elektrische auto’s) en 7% voor auto’s met een CO2-uitstoot tussen 1 en 50 gr/km. Deze percentages gelden tot en met 2015. Op de dag dat het kenteken van een leaseauto voor het eerst op naam wordt gesteld, wordt ook gekeken welk percentage bijtelling erbij hoort. Die bijtelling blijft vervolgens geldig gedurende 60 maanden – ook als in de tussentijd de grenswaarden strenger worden, of de auto van eigenaar of gebruiker wisselt. Sinds 2013 hangt de BPM volledig van de CO2-uitstoot van een auto af. De grenswaarden voor benzine en diesel zijn nu nog verschillend, maar dat gaat komende jaren verdwijnen; vanaf 2015 worden de waarden voor diesel en benzine gelijk getrokken.

– Voor 2014 geldt er een vrijstelling voor de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor personenauto’s die uitgerust zijn met een benzinemotor met een CO2-uitstoot van maximaal 88 gr/km dan wel een dieselmotor met een CO2-uitstoot van maximaal 70 gr/km. Vanaf 2015 wordt een verhoging van de BPM doorgevoerd door de introductie van een extra schijf aan de onderkant die aanvangt bij 1 gr/km CO2-uitstoot met een tarief van € 6 per gr/km CO2-uitstoot tot en met 82 gr/km, in combinatie met een vaste voet van € 175. De vrijstelling van de BPM is in 2015 dus beperkt tot nulemissieauto’s. Voor de overige auto’s geldt dan een progressief tarief (4 schijven) afhankelijk van de CO2-uitstoot. Deze schijfgrenzen worden jaarlijks naar beneden bijgesteld.

– De Milieu-investeringaftrek (MIA) is met ingang van 2014 beperkt tot auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 50 gr/km.

Al deze waarden, percentages en jaartallen maken het er niet inzichtelijker op.

Kortom, Raadpleeg uw adviseur!

 – Marius Gerrits