Overig

Startersbeurs nu ook in de Drechtsteden

480

Afgestudeerde jongeren een kick-start bieden op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven in de

gelegenheid stellen gemotiveerde, jonge medewerkers binnen te halen. Dat is in een notendop het doel van de Startersbeurs, een nieuwe regeling waarvoor de Drechtraad vier ton beschikbaar heeft gesteld.

In navolging van onder meer Tilburg, waar de Startersbeurs op 1 april jl. werd geïntroduceerd, bieden de zes Drechtsteden jongeren in hun gemeente vanaf september de mogelijkheid werkervaring op te doen in het bedrijfsleven.

Frisse blik

In deze economisch zware periode zoeken meer mensen werk dan dat er banen zijn. Dat maakt het voor jongeren extra moeilijk om aan de slag te komen. Zij hebben immers geen werkervaring terwijl dat voor veel bedrijven wel een belangrijk criterium is.

Tegelijkertijd is het voor veel ondernemers niet eenvoudig gemotiveerde, jonge medewerkers binnen te halen.

De Startersbeurs Drechtsteden biedt werkgevers én jongeren de gelegenheid om samen aan de slag te gaan. Met financiële steun van de gemeenten krijgen starters de kans maximaal 6 maanden werkervaring op te doen en kunt u, als werkgever, tijdelijk en zonder verplichtingen kennismaken met ambitieuze, gemotiveerde en goed opgeleide jongeren. Zij komen net van school en kijken met een frisse blik naar het vak. Zij leren van u en uw medewerkers terwijl uw bedrijf ook van hen kan leren. Misschien ontmoet u op deze wijze wel een toekomstige medewerker!

Cijfers spreken voor zich

De Startersbeurs Drechtsteden richt zich op jonge starters uit de Drechtsteden die klaar zijn met hun opleiding en graag aan de slag willen maar geen baan kunnen vinden. Ze zijn tussen de 18 en 27 jaar oud en ontvangen geen uitkering. Het is de bedoeling dat zij zelf op zoek gaan naar een bedrijf waar zij graag werkervaring willen opdoen. Dit mag een bedrijf zijn in de Drechtsteden maar ook bedrijven (of vestigingen/filialen) buiten de regio kunnen jongeren een werkervaringsplaats bieden.

Dat het Tilburgse initiatief voorziet in een behoefte, blijkt wel uit de cijfers. In Tilburg zijn sinds de start op 1 april jl. vijftig jongeren met een Startersbeurs aan de slag van wie er inmiddels drie een vast contract hebben. Nijmegen telde een week na de lancering van de tijdelijke website zeven aanmeldingen en vele tientallen startersvacatures en in de Drechtsteden meldden de eerste belangstellenden (zowel kandidaat-starters als een leerwerkbedrijf) zich zelfs al vóór de officiële start!

Wat kost het?

Als werkgever kost de Startersbeurs u niet veel. De Drechtsteden compenseren u volledig voor de vergoeding die u de starter betaalt, u betaalt alleen de werkgeverspremies. Daarnaast vragen wij u maandelijks 100 euro in een scholingsspaarpot te reserveren waarmee de starter na afloop van het werkervaringstraject een (aanvullende) cursus of een certificeringstraject kan volgen.

Omdat het opdoen van werkervaring en het verder ontwikkelen van competenties en vaardigheden voor de starter centraal staan, is begeleiding vanuit het bedrijf essentieel. Hierover worden bij aanvang van de werkervaringsperiode afspraken gemaakt en vastgelegd. Om de administratieve lasten van de Startersbeurs voor werkgevers tot een minimum te beperken is de uitvoering geheel gedigitaliseerd en ondergebracht in een speciaal voor de Startersbeurs ontwikkelde webapplicatie. Hierin kunnen alle benodigde gegevens worden ingevoerd waarna de vereiste documenten zoals leer/werkovereenkomst, competentie-beoordelingsformulieren en facturen na accordering digitaal tot stand komen. Verder kunt u gebruikmaken van de diensten van een payrollbedrijf zodat u de starter niet in uw eigen salarisadministratie hoeft op te nemen.

Hoe werkt het?

Als werkgever:

  • Biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende maximaal 6 maanden een werkervaringsplaats (gemiddeld 32 uur per week) in uw bedrijf;
  • Begeleidt u (of een van uw medewerkers) de starter in het verwerven en verder ontwikkelen van vaardigheden en competenties en het opdoen van werkervaring. Hierbij staat leren voorop, de werkzaamheden zijn additioneel van aard;
  • Betaalt u de starter een vergoeding van 500 euro netto per maand, inclusief vakantiegeld;
  • Reserveert u voor iedere hele gewerkte maand een bedrag van 100 euro netto in een scholingsspaarpot. Dit spaartegoed kan de starter aan het einde van het werkervaringstraject inzetten voor een aanvullende opleiding, cursus of certificeringstraject;
  • Ontvangt u van Startersbeurs Drechtsteden (uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden) een bijdrage in de begeleidingskosten van de starter van 500 euro netto per maand;
  • Betaalt u alleen de werkgeverspremies en de scholingsspaarpot voor de starter.

Vacature aanmelden?

Starters kunnen u zelf benaderen met een verzoek om werkervaring bij uw bedrijf op te doen, maar u kunt ook zelf, via onze website, Startersbeurs-vacatures aanmelden. U kunt vacatures aanmelden voor verschillende opleidingsniveaus, variërend van MBO tot  universitair. Wij plaatsen uw vacature dan op onze website. Vanaf dat moment kunt u dus benaderd worden door starters.