Overig

Stichting Vrienden Van timmert steeds meer aan de weg

463

Ruim zes jaar geleden begon het te borrelen bij Micha Helmink. Hij was nog maar net gestart met zijn bedrijf, toen de gedachte al ontstond om een stichting op te richten voor het ondersteunen van goede doelen. Die plannen gingen toen echter de ijskast in.

“Ik was twee jaar bezig met mijn eigen bedrijf en in die tijd was er regelmatig ophef over de donaties aan goede doelen. Het opgehaalde geld dat bestemd was voor kansarme kinderen of voor rampenhulp bleef hangen bij corrupte regeringen, voedselpakketten kwamen niet aan waar ze terecht moesten komen en bestuursleden van goede doelen die een paar ton aan salaris opstreken, schrapten het jaarlijkse vrijwilligersuitje om kosten te besparen. Die uitwassen ergerden mij in hoge mate en ik voelde de behoefte om daar iets op mijn eigen manier aan te gaan doen. Ik had op dat moment mijn handen echter vol om mijn bedrijf goed op poten te zetten en de plannen verdwenen in de ijskast.” Helmink’s gedachte was om geen geld aan goede doelen te gaan schenken, maar om producten en diensten uit zijn bedrijf op één of andere manier hiervoor in te zetten en dan bestemd voor regionale instanties of organisaties en gericht op kinderen. Niet om er een commercieel gewin mee te behalen, maar een maatschappelijke doel te kunnen dienen. Dit idee heeft lang in de ijskast gelegen, tot zo’n twee jaar terug Helmink het gevoel kreeg dat er daadwerkelijk wat mee moest gaan gebeuren. “We zaten al een poosje in de crisis en verkochten bijna alleen maar ‘kostenbesparingen’, dat doen we trouwens al jaar en dag met onze producten, maar ik had het idee dat de gemiddelde ondernemer wel klaar was om steeds maar over de crisis en kostenreducties te praten. Mijn broer Patrick en ik zochten naar een leukere ingang om over business te praten. Toen is op basis van die gedachte de ‘iPads voor Kids’ actie bedacht. Dat hield in dat ik zonder winstoogmerk producten wilde leveren aan organisaties en instanties gericht op kinderen. Ik ging mijn plannen hierover bij bevriende zakenrelaties, klanten en prospects uiteenzetten en tot mijn geluk was iedereen hierover positief.”

Stichting
Helmink en zijn medewerkers hielden een pilot met de ‘iPads voor Kids’ actie bij een tweetal ziekenhuizen in Groningen en Zwolle. Op die manier kon hij op plaatsen waar niemand hem en zijn bedrijf kende, kijken wat deze projecten inhielden en wat het effect was van de acties. Dat pakte goed uit, de kinderen en ook de staven van de ziekenhuizen waren erg enthousiast. De media schonken er behoorlijk wat aandacht aan en Helmink ontving veel positieve reacties. Hij besloot toen om in de regio’s Drechtsteden en Rijnmond zijn acties te gaan uitrollen. “Als eerste wilden wij met het Sophia Kinderziekenhuis in zee, maar we kwamen er al snel achter dat het zo eenvoudig niet lag. Sophia beschikt over een eigen fondswerving team en wij kwamen in de wachtstand.” Helmink kreeg echter hulp uit onverwachte hoek. Bij de ‘iPads voor Kids’ actie in Zwolle was een bestuurslid van het Ronald McDonald huis betrokken en die opende deuren voor Helmink bij het Sophia Kinderziekenhuis. “Dat was de start van de regionale activiteiten. De iPad-actie was ook bij Sophia zeer geslaagd en wij kregen steeds meer bekendheid en verzoeken om over acties te komen praten. Het begon ons langzamerhand boven het hoofd te groeien want het waren nog steeds Helmink-initiatieven. Het werd tijd om de zaken te gaan scheiden. De oplossing hiervoor was het oprichten van een stichting om zo de voortgang te kunnen bewaken en de financiële kant te beheren.” Die stichting kwam er. Helmink vond drie relaties uit zijn netwerk bereid om de zaak op te pakken en te professionaliseren. “Toen ik de heren vroeg, kreeg ik een unaniem ‘ja’ te horen met als voorwaarde dat ik ook in het bestuur zitting zou nemen. Zo kreeg ik de rol van voorzitter en ben het gezicht van de stichting. De Stichting Vrienden Van was dus een feit.” Het kersverse stichtingsbestuur besloot de zaken niet groots aan te pakken, maar rustig te gaan opbouwen. Dat was eind 2011. Micha Helmink fungeerde als vurig pleitbezorger voor de stichting. “Wij zijn aan beurzen gaan deelnemen, hebben in bladen gestaan en vrienden voor de stichting geworven. Het bestuur is nu goed ingewerkt en we hebben inmiddels enkele leuke projecten gerealiseerd.” De Stichting Vrienden Van begint vaste voet te krijgen in de regio. Ondernemers voelen zich betrokken en praten mee en denken mee met de activiteiten van de stichting. Langzamerhand ontstaat dan ook het idee tot het oprichten van een breder platform. “Er is een leuke ontwikkeling ontstaan,” zegt Helmink. “Mensen willen niet alleen maar 100 euro storten als vriend, maar ook daadwerkelijk actief zijn. Daar willen wij met het bestuur vorm aan gaan geven. Hoe kun je de olievlek snel vergroten? Hoe kunnen we samenwerken met regionale serviceclubs?” Een praktijkvoorbeeld is al voorhanden. “Tafelronde Zwijndrecht organiseerde een ‘wijnveiling’. Er werden flessen wijn verkocht, waarbij de opbrengt was bestemd voor een goed doel. In dit geval kinderdagverblijf De Kleine Oase in Zwijndrecht. Er was daar behoefte aan nieuwe tv-schermen, dvd-spelers etc.

De Stichting Vrienden Van heeft van Tafelronde Zwijndrecht de opbrengst van € 13.000 euro van de wijnveiling ontvangen, waarvan de helft is bestemd voor De Kleine Oase en de andere helft is gereserveerd voor andere goede doelen. Tafelronde Zwijndrecht heeft zo dus de Stichting Vrienden Van geadopteerd. Het stichtingsbestuur heeft twee goede doelen aangewezen waar producten naar toe gaan. Wij kopen de producten in, zorgen voor het projectmanagement, de levering en het installeren. De factuur gaat -zonder marge- naar de stichting. Project uitgevoerd, de stichting betaalt Helmink en De Kleine Oase is blij.”

Interservice
Helmink is ongeveer een halve dag per week kwijt aan de stichting. “Het voelt niet als werk, het is dan ook zeker geen extra belasting. Op dit moment is het nog redelijk te doen, maar onze naamsbekendheid groeit en dus neemt ook het werk voor de stichting toe. Daarbij komt dat veel mensen onze activiteiten nog aan het bedrijf Helmink koppelen. Dat is niet verwonderlijk, want wij hebben er tot nu toe wel veel geld, tijd en energie in gestopt. Daardoor ligt er een te zware koppeling, wij bekijken hoe wij hier in de toekomst mee om moeten gaan.” Duidelijk is in elk geval dat de Stichting Vrienden Van steeds groter en actiever wordt. Het bestuur streeft naar meer en nauwere samenwerking met serviceclubs in de regio. “Wij willen clubs als Lions, Rotary, Kiwanis en dergelijke meer bij onze activiteiten betrekken. Veel van die clubs hebben elk jaar een eigen charity project, maar ook steeds meer moeite om goede doelen te vinden. Daarbij komt het voor dat de behoefte van de goede doelen de mogelijkheden van de individuele serviceclub overstijgt. Er vindt hierover al interservice overleg plaats tussen de serviceclubs, maar misschien kunnen we hier nog meer slagen in maken en gezamenlijk grotere projecten aanpakken. Die samenwerking staat nog in de kinderschoenen, maar je kunt je voorstellen dat de stichting als een soort hoofdaannemer fungeert en er een aparte juridische entiteit is die de zaken beheert en bewaakt. Zo kunnen we met meerdere serviceclubs tegelijk projecten aanpakken die de individuele clubs overstijgen. Wij gaan ons niet opdringen, maar willen wel een tour maken langs alle serviceclubs en vertellen wie we zijn, wat we doen en wat we wellicht als toegevoegde waarde kunnen betekenen. De opbrengsten van de diverse serviceclubs gaan dan naar de Stichting Vrienden Van, die beheert het geld en in onderling overleg met elkaar bepalen we goede doelen. De communicatie regelen wij en voeren dat in goed overleg uit. Via digitale nieuwsbrieven houden we betrokkenen en schenkers op de hoogte van wat er met hun bijdrage is gebeurd. Zo kunnen we onze projecten beter en breder uitdragen.”

Droom
“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is best een issue. Veel bedrijven doen het al in meer of mindere mate, maar dragen dit nog onvoldoende uit. Daar kunnen wij met de Stichting Vrienden Van wat aan doen, als zij zich bij ons aansluiten. Via onze website kunnen bedrijven laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Via banners op de sites kan er een ‘klikrelatie’ ontstaan tussen de leden onderling en zo ontstaan er tevens samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven om goede doelen projecten samen uit te voeren.” De ultieme droom van Helmink is om jaarlijks een gala te organiseren. “Als ik het voor elkaar krijg om een prachtig mooi galafeest te organiseren voor zo’n 200 betrokkenen bij onze stichting en uit de opbrengst hiervan zo’n twee of drie projecten per jaar kan initiëren ben ik een gelukkig mens.”