Overig

Subsidieregelingen planvorming en verduurzamen bedrijventerreinen beschikbaar

726
Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland kent 630 bedrijventerreinen waarop rond 26.000 bedrijven werkgelegenheid bieden aan bijna een 500.000 werknemers. Het is belangrijk dat deze bedrijventerreinen goed zijn ingericht en georganiseerd. Organisatiegraad, duurzaamheid, veiligheid zijn toepasselijke trefwoorden.

Subsidieregelingen

De provincie beschikt voor het bereiken van deze doelen over twee subsidieregelingen voor bedrijven en bedrijfsinvesteringszones (BIZ). De subsidieregeling “planvorming bedrijventerreinen(verwijst naar een andere website)” en de subsidieregeling “verduurzaming bedrijventerreinen(verwijst naar een andere website)”. Deze subsidieregelingen staan open voor aanvragen.

Goed vestigingsklimaat

Zuid-Holland biedt een goed vestigingsklimaat voor de ondernemers in Zuid-Holland en streeft naar een sterke, duurzame regionale toekomstbestendige economie die bijdraagt een gezonde bedrijven-infrastructuur in levendige en vitale stads- en dorpscentra. Door de forse behoefte aan en bouw van nieuwe woningen voor alle inwoners van Zuid-Holland is er ook extra aandacht voor werkgelegenheid in de buurt. Daarom streeft de provincie Zuid-Holland naar toekomstbestendige, duurzame en energiezuinige bedrijventerreinen.

Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Onze bedrijventerreinen in Zuid-Holland barsten van de activiteiten maar zijn vaak ook bedrijventerreinen die nog wel een slag kunnen maken wat betreft duurzaamheid en samenwerking om bijvoorbeeld energiegebruik terug te dringen. Dat vraagt soms ook om een betere organisatiegraad. In Zuid-Holland wordt daar hard aan gewerkt. Door de inzet van deze subsidieregelingen draagt de provincie daar aan bij. Daarmee levert de provincie naast versterking van de werkgelegenheid en bedrijvigheid tevens een bijdrage aan het nationale klimaatakkoord en helpen we gemeenten met kennis en expertise bij het vernieuwen van (verouderde) bedrijventerreinen.”