Overig

Succesvol handelen naar de route die u uitzet

504

Mijn collega Otwin van Drunen benadrukte in zijn column van vorige maand hoe belangrijk goede managementinformatie is. Terecht, want op basis van die informatie kies je een strategie en toets je deze om te bezien of bijsturing nodig of noodzakelijk is. In de automobielbranche zien we echter nog een ander fenomeen. Zowel grote als kleine (familie-) bedrijven zitten in zwaar weer of gaan zelfs failliet. Ik ga ervan uit dat zij toch echt wel een strategie hebben gekozen. En ja, cijfers geven veel inzicht als u die goed analyseert. Waarom blijft succes dan toch uit?

Externe oorzaken spelen zeker mee

Uiteraard kunnen we de oorzaken extern zoeken. Een overheid die van alles bedenkt en regelt op het gebied van energiezuinige auto’s, om vervolgens dat beleid jaarlijks te wijzigen. Fabrikanten die daar al dan niet tijdig op inspelen. Dankzij, maar ook ondanks, de wet- en regelgeving zijn er toch ook enkele automerken die de afgelopen jaren bijzonder veel auto’s hebben verkocht. De zakelijke rijder blijft blijkbaar wel komen, maar de particuliere markt is nog niet hoopvol.  Wat als volgend jaar de overheid de regelgeving wederom wijzigt. Overleeft uw bedrijf dan ook nog?

Stelt u uzelf de juiste vragen?

Laten we deze externe factoren laten voor wat ze zijn – tenslotte hebben we hier toch geen invloed op – en even ‘in huis’ kijken. Want hoe zit het nu werkelijk met de brutomarge per type auto? En met de bezetting en efficiency van de werkplaats? Presteert uw bedrijfsleider nog wel naar behoren? Hoe staat het met de klanttevredenheid? En als u die meet, doet u dan ook echt iets met de uitkomst? Hoe staat de showroom erbij? Al jaren niet meer geïnvesteerd? Durft u nieuw te gaan bouwen in deze tijd? Of is een facelift voor nu voldoende?  Bewerkt u de markt intensief of is de advertentie in het lokale krantje wel genoeg? En uiteindelijk: hoe functioneert u zelf eigenlijk? Als u zelf niet voor de spiegel gaat staan, wie durft dan tegen u te zeggen dat het anders moet of wie gaat daar op zijn minst met u het gesprek over aan?

Handelen naar strategie

Vanuit mijn rol kom ik bij veel verschillende ondernemers over de vloer. Het het valt mij op dat er bij succesvolle ondernemers sprake is van een gezamenlijk kenmerk. Ik heb het dan niet alleen over ondernemers in de automotive, maar ook in bijvoorbeeld de retail zoals keukenverkoop, mode en electronica. Het zijn namelijk allemaal ondernemers die enorm hard werken, en die daadwerkelijk werken naar de richting die zij bepaald hebben. Een kpi als klanttevredenheid is doorgedrongen in alle facetten van de onderneming. Deze en de andere kpi’s zijn de belangrijkste cijfers en die worden continu gemeten. De resultaten zijn het aanknopingspunt voor overleg, bijvoorbeeld met mij als accountant. Maar ze zijn vooral een startpunt voor het maken van  de juiste keuzes. Als de richting die u wilt opgaan bijvoorbeeld omzetgroei is, dan kan het zijn dat een bepaald bedrijfsonderdeel moet worden afgestoten of dat u de beschikbare middelen moet investeren in nieuwe bedrijfsonderdelen. Kortom, de strategie is niet enkel het benoemen van een richting, maar ook het meetbaar en bespreekbaar maken van de middelen.

Uw spiegel geeft geen raad

Wij helpen ondernemers niet alleen bij het neerzetten van de juiste strategie, maar ook bij het up-to-date houden ervan. DRV doet dat in een team waarvan naast uw accountant en fiscalist ook onze adviseurs van bijvoorbeeld performance improvers en corporate finance deel uitmaken. Centraal hierbij staat dat we inzichtelijk maken wat uw bedrijfsvoering u (nog meer) kan opleveren. In mijn ogen is dat veel waardevoller dan vragen stellen aan uw spiegelbeeld. We horen graag van u!