Overig

Succesvoller zijn in 2014: het kan echt!

463

2013 was voor veel ondernemers een moeilijk jaar. Het herstel van de economie gaat tergend langzaam en in 2014 zullen opnieuw behoorlijk wat bedrijven in de problemen komen, al was het alleen maar om het feit dat de financiële reserves op zijn en banken niet staan te springen om te financieren.

Ik ben erg trots op onze relaties die ondanks of misschien wel dankzij de moeilijke economie in staat zijn geweest hun organisatie, hun teams maar ook zichzelf aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Zij hebben bewezen dat je ook onder moeilijke omstandigheden succesvol kunt zijn.

Ook u kunt in 2014 uit de hoek raken waar de klappen (dreigen te) vallen. Uw collega-ondernemers die het hoofd bieden aan de economische malaise en tegen de stroom in groeien, doen een aantal dingen goed:

1)        Ze stellen een ambitie en laten zich weinig gelegen aan het marktsentiment. Door              de lat hoger te leggen gaan ze anders naar de markt en naar de eigen organisatie              kijken;

2)        Ze bedenken niet waarom het niet zou kunnen maar bedenken wat er nodig is de              ambitie te realiseren. Ze denken in mogelijkheden!

3)        Ze luisteren beter naar de klanten; wat zijn de echte behoeftes en hoe kunnen we              daar beter op in spelen dan we nu doen, en hoe zorgen we ervoor dat we                          geloofwaardig onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrent. Groeien in een              krimpende markt, ten koste van de concurrent, het kan!

4)        Ze hebben oog voor quick wins op het gebied van kosten en efficiency en                          verzilveren dat verbeterpotentieel. Het kan om groot geld gaan;

5)        Ze hebben een heel realistisch zelfbeeld, zijn zelfkritisch, zijn bereid moeilijke                    beslissingen te nemen en zijn in staat daar draagvlak voor te creëren, wat alles te              maken heeft met effectief leiderschap;

6)        Ze formuleren een heldere en gedragen strategie waaruit de samenhang tussen alle            aspecten van de bedrijfsvoering blijkt en creëren een managementdashboard                    waaruit ze de voortgang van de strategie kunnen opmaken en tijdig kunnen                      bijsturen;

7)        Bovenal beseft de succesvolle ondernemer dat hij/zij eerst moet veranderen                      voordat de organisatie kan veranderen. Ze begrijpen de valkuilen van hun eigen                leiderschapstijl in relatie tot de ambitie en de strategie, willen echt veranderen en              stellen zich kwetsbaar op.

Makkelijk is het niet, maar niets is onmogelijk. Durf te dromen, denk in mogelijkheden en pak door.

Wilt u eens van gedachten wisselen wat er meer uit uw bedrijf te halen is? Neem gerust contact met me op.

Ik wens u een gezond en zakelijk succesvol 2014 toe!

– Marcel Winkelman