Overig

Ten Raede Groep: Dé financiële dienstverlener voor het MKB

710

In betrekkelijk korte tijd is Ten Raede Groep getransformeerd van een traditioneel administratie- en assurantiekantoor tot een full service financieel dienstverlener. “We hebben er intern hard aan getrokken,” zegt algemeen directeur Gerard Verkruijsse. “Onze dienstverlening staat als een huis.”

Aan tafel zijn de drie directieleden van Ten Raede Groep aangeschoven. Mannen van het eerste uur ook. Gerard Verkruijsse, Jan-Willem Bozuwa en Gerben van Tol werken al ruim tien jaar samen en vormen een hecht team. Jan-Willem Bozuwa, directeur Accountancy: “De afgelopen jaren hebben we stevig geïnvesteerd in de verdere professionalisering van ons kantoor. Voorheen hielden we ons voornamelijk bezig met het traditionele werk; boekhouden, jaarrekeningen en aangiftes. Deze werkzaamheden zijn nu grotendeels geautomatiseerd, onze standaardwerkzaamheden verlopen zo veel efficiënter. Momenteel werken we vanuit onze visie waarbij traditionele lijnen in onze branche vervagen en wordt de focus meer gelegd op de behoefte van de MKBondernemer. Het nu en morgen verdienen meer aandacht dan het verleden en naast het zakelijke wordt het privé-aspect niet uit het oog verloren. Daar lopen wij mee voorop. Het gevolg is dat we ons nu intensiever met onze relaties bezig kunnen houden. Meer tussentijdse contacten en advisering. Ook voor hen is het natuurlijk interessanter om aan de hand van tussentijdse cijfers en prognoses over de bedrijfsvoering te praten.”

In een sombere economische tijd heeft Ten Raede Groep dus niet stil gezeten, de organisatie is aangepakt om de status van een full service financieel dienstverlener te realiseren. Gerard Verkruijsse: “Door de klant nog meer centraal te stellen is de betrokkenheid zowel intern als extern behoorlijk toegenomen. Met recht én trots kunnen we zeggen dat wij een veelzijdig en vakkundig financieel adviseur zijn.”

Transparantie
Ook voor directeur Assurantiën Gerben van Tol en zijn team is er veel veranderd. “Enkele jaren geleden werkten we voornamelijk op provisiebasis. Die tijd is voorbij, ons assurantiepakket bieden we nu op geheel andere wijze aan. Het gaat nu veel meer om advies en transparantie. De keuze van product en verzekeraar is immers niet meer afhankelijk van provisie, de traditionele beloningsstructuur zoals we die kenden. Wij zijn onafhankelijke adviseurs en brengen uitsluitend onze uurbesteding in rekening, waarbij verzekeringspremies provisieloos worden verrekend. De verzekeringsbranche is de laatste jaren volop in beweging. Wij volgen dit op de voet en passen onze bedrijfsvoering er op aan. Scherp zijn, daar draait het om. Doe je dat niet dan mis je de boot.”

Zo is Ten Raede Groep gevormd tot een team van financiële specialisten, die alle diensten op financieel gebied aanbiedt dan wel via haar uitgebreide netwerk regelt. In de afgelopen jaren heeft het kantoor een goede en professionele reputatie opgebouwd in de Drechtsteden en groot Rijnmond. Ten Raede Groep richt zich vooral op MKB-bedrijven.

Jan-Willem Bozuwa: “Wij zijn in deze doelgroep één van de weinige kantoren die complete financiële dienstverlening kan aanbieden. Dat is niet alleen efficiënt maar ook prettig voor de klant. Klanten hebben bij ons één aanspreekpunt en kunnen er op vertrouwen dat wij alles tot in de puntjes verzorgen door gebruik te maken van een team van specialisten met elk een eigen invalshoek op de casus.”

Investeringsfonds
Een nieuwe toekomstgerichte activiteit van Ten Raede Groep is het opzetten van een investeringsfonds. Verkruijsse: “Een mooi voorbeeld van hoe we naar de markt kijken. Het is geen geheim dat ondernemers tegenwoordig vaak tevergeefs bij banken aankloppen. Dat hoeft niet een al te groot probleem te zijn, want er zijn ook ondernemers die bereid zijn te investeren in bedrijven. Het levert meer rendement op dan een spaarrekening en bovendien vinden ze het ook leuk om andere ondernemers bij te staan met het verwezenlijken van hun doelen. Wij werken samen met onze collega’s van Kodde & Van Oosten aan een financieringsfonds voor en door ondernemers. Het opzetten van het fonds is behoorlijk arbeidsintensief en natuurlijk zijn we gebonden aan wet- en regelgeving, maar het gaat de goede kant op. Met dit investeringsfonds richten we ons op regionale ondernemers. Het karakter zal voorlopig nog kleinschalig zijn, maar gaandeweg gaan we dit verder uitbouwen.”

Ten Raede Groep is wat dit betreft een pionier in de regio, maar het geeft goed blijk van de aspiraties die dit veelzijdige kantoor heeft.

Pensioenvergunning
Financiële dienstverleners moeten vanaf 1 januari 2014 over een vergunning beschikken voor het verlenen van diensten in pensioenverzekeringen. Dat is zo bij wet bepaald en daarop wordt toegezien door de Autoriteit Financiële Markten. Gerben van Tol: “Die vergunning hebben wij in huis. Daar zijn we trots op, want zo is er geen enkele beperking om onze doelgroep te adviseren op elk gewenst gebied met betrekking tot verzekeringen en pensioenen. Dat is een pré voor onze dienstverlening, want lang niet alle kantoren beschikken over een dergelijk vergunning. Wij profileren ons dan ook terecht als specialist op het gebied van MKB-verzekeringen.”

De heren weten privé en werk goed te scheiden, ondanks of wellicht dankzij dat ze al lang en intensief samenwerken. “Nee, we gaan niet gezamenlijk op vakantie, we zien elkaar al ruim 40 uur per week. De verstandhouding is prima. Het enige dat we ons permitteren is om van tijd tot tijd in alle rust op de hei elkaar diep in de ogen te kijken. Maar dan gaat het toch weer over het werk,” zo besluit Verkruijsse.