Overig

Terugkijken en vooruitdenken

502

Een roerig jaar is bijna voorbij. Velen van u blikken met gemengde gevoelens terug op 2012. De verwachtingen voor 2013 zijn veelal niet hooggespannen. Maar, wat verwacht u van 2013? Zal de economie weer opkrabbelen? Komt u de tussengelegen periode zonder al te veel kleerscheuren door? Of ziet u juist kansen en gloort er hoop aan de horizon?

Als u terugblikt op 2012 gaat u ongetwijfeld na welke kansen er mogelijk gemist zijn en welke bedreigingen er waren. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de organisatie? En wat onderscheidt mijn organisatie van de concurrentie? Hoe ontwikkelden omzet en kosten zich? In de markt en in mijn organisatie? Wat was het rendement over 2012? Uiteindelijk zullen alle vragen, antwoorden en stellingen moeten bijdragen aan een vertaling naar een heldere strategie en een plan van aanpak voor het komende jaar. Daarna komt de volgende uitdaging: wat betekent dit alles in financiële zin?

Om antwoord op deze laatste vraag te geven, kan het maken van een begroting of prognose helpen. Het opstellen van een begroting is echter niet de ultieme oplossing, het is slechts een hulpmiddel. Door de begroting en de realisatie maandelijks of per kwartaal tegen elkaar af te zetten, kunt u toetsen wat er van uw prognose is uitgekomen. De combinatie van constant terug- én vooruit blijven kijken is de sleutel tot het verkrijgen van de actuele informatie die u nodig heeft.

Wanneer de begroting en de realisatie uiteenlopen, kan dit aanleiding zijn om het ingezette beleid aan te passen. Met actuele informatie en een goede analyse kunt u eerder bijsturen en mogelijk erger voorkomen. U bent bijvoorbeeld beter in staat in te schatten wanneer uw liquiditeit onder druk staat of wanneer er overschotten zijn. Zo kunt u eerder ingrijpen in kosten en overleggen met uw bank en leveranciers. Terugkijken zorgt er dus voor dat u vooruit kunt kijken; het één kan niet zonder het ander!

Conclusie is dat de periodieke rapportage een integraal onderdeel moet zijn van het ondernemen en eigenlijk net zo dynamisch is als ondernemen zelf, mits op een goede manier toegepast. Gebruik de periodieke rapportage als financieel ‘dashboard’ waarin de belangrijkste stuurvariabelen in uw organisatie zijn opgenomen. Het helpt u te sturen op de zaken die echt belangrijk zijn voor het rendement van uw organisatie. U houdt grip op uw zaak en creëert tijd om bij te sturen.

Om te bepalen op welke cijfers u het beste kunt sturen, kunt u uw accountant raadplegen. Die kan de periodieke rapportage ook voor u opstellen. Een betrokken adviseur analyseert en daagt u uit om op een andere manier naar uw beleid en cijfers te kijken.

Kritisch, maar wel vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij u en uw organisatie. Want ook na Kerstmis 2012 zal het prettig zijn om af en toe eens goed te kunnen ‘sparren’.

Ik wens u fijne feestdagen en een florerend 2013 toe!

DRV Accountants & Adviseurs heeft elf vestigingen in Zuidwest Nederland, waarvan vier in Zuid-Holland: Rotterdam, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland en Sliedrecht.

– Martin Witt