Overig

Tonnageregeling scheepvaart iets gunstiger in 2012

1367

Nederland staat van oudsher bekend als zeenatie. Is die reputatie nog wel terecht? Verschillende (omringende) landen streefden Nederland voorbij met een gunstiger fiscaal klimaat voor de zeescheepvaart. In de statistieken staat Nederland dan ook niet meer bovenaan de lijst van meest aantrekkelijke vestigingslanden voor die sector.. Gaat een wijziging in de tonnageregeling het tij keren?

Tonnageregeling
Met de invoering van de tonnageregeling in 1996 trachtte Nederland zichzelf als vestigingsland voor de scheepvaartsector aantrekkelijker te maken. Het principe van de tonnageregeling biedt zeescheepvaartondernemingen de mogelijkheid in plaats van de normale methode van winstberekening te kiezen voor een forfaitaire winstbepaling. De winst uit zeescheepvaart wordt bepaald aan de hand van de tonnage van de schepen vermenigvuldigd met vaststaande bedragen uit een tabel.

Vlagvereiste beperkt
In de Nederlandse tonnageregeling is een vlagvereiste opgenomen. In beginsel kunnen alleen zeeschepen kwalificeren die onder een vlag van een lidstaat uit de Europese Unie (EU) of een lidstaat uit de Europees Economische Ruimte (EER) varen. Een zeeschip dat vaart onder een vlag van een derde land of zelfs zonder vlag vaart kwalificeert zich dus niet voor de Nederlandse tonnageregeling.

Ten opzichte van landen als onder andere Duitsland en Griekenland waar geen vlagvereiste geldt, verliest Nederland als vestigingsplaats dan ook aan aantrekkelijkheid.

Geen vlagvereiste per 2012
In beginsel kan een schip dus slechts in aanmerking komen voor de tonnageregeling indien de vlag van een van de lidstaten van de EU of EER wordt gevoerd. In drie situaties geldt een uitzondering. De belangrijkste uitzondering is het netto-tonnage criterium voor landen: een schip hoeft niet onder een vlag van een lidstaat van de EU of EER te varen als de netto-tonnage van het totaal van de landelijke vloot van kwalificerende schepen in de lidstaten gemiddeld niet is afgenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Omdat het gemiddeld landelijke niveau van Nederland in de periode 2008 tot 2010 ten opzichte van de periode 2007 tot 2009 licht is gestegen, geldt het vlagvereiste niet in 2012.

Het ministerie van financiën heeft dan ook onlangs bekend gemaakt dat er geen vlagvereiste geldt voor schepen die in 2012 in gebruik worden genomen. Dus, als u in 2012 een schip in gebruik neemt dat niet onder een vlag van een van de lidstaten gaat varen, dan komt dit schip wellicht toch in aanmerking voor het tonnageregime.

Keert het tij?
Het laten vervallen van de vlagvereiste is een goede eerste stap. Er zijn echter meer aanpassingen nodig in het fiscale regime om Nederland weer aantrekkelijk te maken voor de internationale zeescheepvaartsector. Tot die tijd is het roeien met de riemen die we hebben. Wij doen intussen ons uiterste best om onze zeer uitgebreide kennis en ervaring van de sector en het fiscale regime om te zetten in gunstige oplossingen voor onze cliënten. U kunt ons altijd bereiken voor advies of het beantwoorden van een enkele vraag

– Richard den Bouw