Overig

Verbindende schakel tussen business en ICT

617

I4-YOU Business Solutions opereert op het snijvlak van automatisering en organisatieontwikkeling. Oprichter Peter de Graaf en zijn zakenpartner Martin Meulendijk, beiden business consultant, kennen het ICT-werkveld ontzettend goed. Vanuit jarenlange ervaring, zowel op de werkvloer als binnen senior management zijn zij in staat om helder te analyseren en adviseren. I4-YOU is in staat iedere organisatie te helpen bij het maken van de juiste ICT-keuzes, passend bij de bedrijfsvoering en dat levert veel op.

Gepokt en gemazeld
De Graaf en Meulendijk vormen de spil van I4-YOU. Community denken en het nieuwe werken zit in de genen. Per opdracht worden de juiste vakmensen gekozen, zowel vanuit eigen bedrijfsvoering als uit de zwerm van netwerkers om hen heen. Maar wat heeft I4-YOU organisaties precies te bieden? De Graaf: “Veel bedrijven beschikken niet over een eigen ICT-afdeling. ICT krijgt dan onvoldoende aandacht en essentiële kennis en kunde wordt gemist. De ondernemer houdt zich bezig met zijn core business. Logisch dat daar de focus op ligt, maar om te innoveren, efficiency te verhogen en up-to-date te blijven is de volle aandacht op de ICT-ontwikkelingen wel nodig. Daar komt I4-YOU om de hoek kijken. Gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven én binnen de automatiseringsbranche; pratend in gewone taal, zonder moeilijke termen. Zo blijft het voor iedereen begrijpbaar. Bovendien denken en handelen wij altijd in oplossingen.”

Om tot de juiste oplossing te komen, gaat I4-YOU secuur te werk. Diverse gesprekken moeten duidelijk maken waar een organisatie staat, waar het naartoe wil en op welke wijze ICT daaraan bijdraagt. “Ik kom het vaak tegen dat aan de voorkant niet de juiste afwegingen zijn gemaakt. Dan is er bijvoorbeeld een CRM-pakket aangeschaft, maar weet men totaal niet op welke wijze het gebruikt kan worden. Eenvoudigweg omdat er geen CRM strategie is gedefinieerd. Daar vloeien veel verkeerde investeringen uit voort,” legt Meulendijk, zelf een gecertificeerd CRM-consultant, uit. I4-YOU behoedt organisaties hiervoor. De Graaf: “Eigenlijk zijn wij geen ICT’ers, maar meer verandermanagers. Organisaties zijn voortdurend in beweging. I4-YOU ondersteunt bij de overdenking, ontwikkeling en uitvoering van nieuwe plannen, zodat tot rendabele bedrijfsinrichting en oplossingen wordt gekomen die de onderneming blijvend succesvol maken. Daarin speelt ICT een belangrijke rol en dat vraagt wel ultieme afstemming met de structuur en cultuur van de organisatie. Alleen op die manier kom je echt verder. Het kan net dé voorsprong op de concurrentie betekenen.”

Verbindende factor
Secuur te werk gaan en kritisch naar bedrijfsprocessen kijken. Alles ter discussie durven stellen, bedrijven zijn er soms huiverig voor. Medewerkers moeten wellicht anders te werk, weg van de vertrouwde paden. Dat maakt soms angstig, maar volgens De Graaf ten onrechte. “Wij gaan echt niet direct als een olifant door de porseleinkast. Wel gaan we uit van een integrale benadering. Door afdelingen met elkaar te verbinden, optimaliseer je de bedrijfsvoering. Dat vergt echter een andere denkwijze en vernieuwing op de werkvloer. Na enkele gesprekken merken wij vaak dat de directie en het management onze plannen volledig ondersteunen en er de meerwaarde van inzien. Dat wederzijdse vertrouwen is de basis van een succesvolle samenwerking.”

I4-YOU kent een stapsgewijze aanpak. Meulendijk: “Wij beginnen met een nulmeting. Eerst willen we er achter komen waar het binnen de organisatie ‘wringt’. De door ons ontwikkelde scans helpen daarbij. Intensief, maar dat is nodig om tot de beste oplossing te komen. Liever een extra gesprek en alles helemaal duidelijk, dan dat er nog een grijs gebied is.” Na de nulmeting volgt een grondige procesanalyse. Als alles helder is, dan wordt er gekeken naar de opties, waarbij al reeds een schifting van softwaremogelijkheden heeft plaats gehad. “Met een beperkt aantal partijen gaan we de selectiefase in, kijken we vanuit de business case naar de maximale fit en wordt de keuze gemaakt. Na afronding van de onderhandelingen, definiëren wij de projectaanpak en begeleiden de implementatie. Wij vormen de verbindende schakel tussen business en ICT. Ontzorging in optima forma. Havenschap Moerdijk is één van onze klanten waarbij dit op deze wijze is ingericht.”

Thinking beyond your borders
I4-YOU kan voor velen iets betekenen. Het volledig volgens Het Nieuwe Werken en de cloud opererende bedrijf richt zich voornamelijk op het MKB. Naast generieke kennis van alle bedrijfsprocessen is er verhoudingsgewijs veel ervaring opgedaan binnen de sectoren tuinbouw, maritiem en grafimedia. I4-YOU helpt om duidelijkheid te scheppen binnen de dynamiek van ICT. Bijvoorbeeld de gedachte dat cloud computing onveilig is. De Graaf: “Te kort door de bocht om dit zo te stellen. De computer in de schoonmaakkast of ergens in een opbergruimte is onveiliger. Oftewel, elke ICT-issue kan onveilig zijn als het niet goed is ingericht. Dit geldt ook voor cloud computing. Juist cloud computing draagt bij aan duurzaam ondernemen. In de wereld waarin data anytime en anyplace beschikbaar moet zijn is cloud computing niet meer weg te denken. Microsoft ontwikkelt mooie opties daarin. Onze rol is te onderbouwen wat voor de klant het beste is.”

De slogan van I4-YOU luidt: ‘Thinking beyond your borders’. Waar blijkt dat grenzeloze denken uit? “Doordat wij binnen veel verschillende sectoren actief zijn, zien wij veel meer dan een ondernemer die gefocust is op zijn business. Voeg daarbij onze kennis van ICT en juist dat helpt ons oplossingen te vinden die buiten de bekende kaders liggen en meerwaarde hebben, passend bij de business, doelstellingen en kenmerken van een organisatie. Intensieve trajecten, waarin wij duidelijke taal gebruiken. Geen ellenlange verhalen, maar to the point. Zodat een organisatie weet op welke wijze het de toekomst succesvol in kan gaan.”

Geïnteresseerd? www.i4you.nl