Overig

Vermenigvuldigen door te delen

678

In de Drechtsteden zijn zo’n 10.000 bedrijfsvestigingen en ongeveer 1.400 winkels gevestigd, samen goed voor 100.000 werkzame personen.

Daarmee telt de regio goed mee in ondernemend Nederland. Hoe staan we er economisch gezien voor in de Drechtsteden?

Om u daarover regelmatig te informeren, gaan Rabobank Drechtsteden en Drechtsteden BUSINESS samenwerken. Als ‘kennispartner’ praat Rabobank Drechtsteden u ieder kwartaal bij over de economische activiteiten en ontwikkelingen in de regio; wat gaat er goed en waar gaat het goed? Of andersom, natuurlijk. Directievoorzitter Piet Hoogendoorn van Rabobank Drechtsteden: “Wij leven in een tijd waar kennisdeling belangrijk is. Gezamenlijk optrekken betekent dat we er op termijn allemaal beter van worden. Wij willen optrekken met partners waar wij zaken mee kunnen doen, waar je mee kunt delen. Door te delen kunnen we namelijk onze kennis vermenigvuldigen. Het uiteindelijke doel is om de economische ontwikkelingen in deze regio naar een hoger plan te tillen. Als het in de Drechtsteden goed gaat, gaat goed met ons en met onze partners. Als we elkaar kunnen versterken, moeten wij het vooral niet laten. Het doel van deze samenwerking met Drechtsteden BUSINESS is om elkaar te versterken.”

Rabobank Drechtsteden is ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom is er voor gekozen om samen met dit zakenmagazine, ondernemend Drechtsteden te informeren over de ontwikkelingen in de belangrijkste sectoren in de zes Drechtsteden. “Het is altijd goed om de actuele stand van de economische zaken in de regio onder de aandacht te brengen,” zegt Hoogendoorn hierover. “Wij beschikken over die informatie en Drechtsteden BUSINESS heeft de mogelijkheden om het bij ondernemers en bestuurders voor het voetlicht te brengen. Wij gaan de economische cijfers per sector presenteren, het is nog de vraag of we dit ook per gemeente van de Drechtsteden moeten doen. De tendens is immers dat de Drechtsteden steeds nauwer gaan samenwerken. Ook hierbij geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Wij kunnen wat mij betreft dan ook beter de cijfers van de gehele regio belichten in plaats van per individuele Drechtsteden gemeente.”

Tijd voor de hamvraag. Hoe staan wij er economisch voor? Hoogendoorn: “Het gaat duidelijk beter met de economie in Nederland en dat geldt ook voor de regio. Over de groeiverwachtingen kan ik positief zijn, die zijn in onze visie de hoogste van de afgelopen vier jaar. Wij voorzien met de groei van 1,5% een verdubbeling van de economische groei dit jaar. Toch zijn er ook pijnpunten, zoals bijvoorbeeld het veranderende winkelbeeld. Een hele generatie komt al niet meer in winkels, die doen hun aankopen via internet. Dat is gemakkelijker en sneller. Een trend die niet meer te stoppen is. Gemeenten moeten wellicht herdefiniëren wat winkelstraten zijn en hoe deze aantrekkelijk te houden of te maken.”

Compleet veranderd

“Wij leven in een interessante tijd,” vervolgt Hoogendoorn. “In een tijdsbestek van krap twintig jaar is de wereld compleet veranderd. Internet drukt een zware stempel op onze dagelijkse bezigheden en zonder smartphone hebben wij geen bestaansrecht meer. Ondernemers en winkeliers moeten zich blijven ontwikkelen. Ook voor banken is dit van toepassing. Daarbij moet het uitgangspunt zijn, dat je altijd vanuit het oogpunt van de consument moet opereren. Het is nu eenmaal de klant die kiest en bepaalt op welke wijze hij jouw producten of diensten koopt.

Kennis delen

“In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat wij over veel kennis beschikken en hierdoor adequaat op marktveranderingen kunnen anticiperen. Dat is de kracht van Nederland en dat geldt ook voor onze regio. In de scheepsbouw doen wij het bijvoorbeeld heel goed. Geen massaproductie, maar maatwerk. Wat hier van de hellingen glijdt, wordt over de hele wereld ingezet. Hier komen kwaliteit en nieuwe standaarden vandaan. Wij willen daar als bank voeling mee houden en een rol in spelen, daarom bezoeken wij als directieteam van Rabobank Drechtsteden maandelijks een bedrijf in de regio. Als coöperatieve bank geloven wij namelijk in de kracht van het collectief. Kennis delen daar gaat het om,” besluit Hoogendoorn.