Overig

Vernieuwbouwplan De Kuip nog voor zomer naar gemeenteraad

456

Op 11 juni jongstleden overhandigden Dick van Well en de drie ‘verkenners’, bestaande uit Wim van Sluis, Hans Vervat en Jos van der Vegt, het plan om de huidige Kuip te gaan vernieuwbouwen aan Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Adriaan Visser (D66, sport).

Van Well en de drie verkenners hebben het ambitieuze project namens Feyenoord aan Adriaan Visser, de nieuwe wethouder die onder meer sport in zijn portefeuille heeft, toegelicht. Wethouder Visser gaf aan de informatie uit het rapport nu zo snel mogelijk, maar in elk geval nog voor de zomer te willen delen met de gemeenteraad. Hij voegde er aan toe dat het een initiatief van Feyenoord is en blijft, maar dat ook de stad er een belangrijke rol in heeft. Als voorbeeld noemde hij bijvoorbeeld alleen al de ontwikkeling van de omgeving.

Feyenoord hoopt dan ook op financiële steun van de stad, in de vorm van een aandelenpakket van 35 miljoen euro. Hetgeen een heel ander verhaal is dan eerdere plannen rondom De Kuip. Maar de raad moet er nog wel een besluit over nemen. De wethouder voegde er nog aan toe dat het stadion geen aparte ontwikkeling wordt, maar dat ook de omgeving ervan moet meeprofiteren. Voor die 35 miljoen euro moet De Kuip een meerwaarde krijgen voor de gehele wijk Feijenoord. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en sport. De gehele samenleving, maar met name de jeugd in dit deel van de stad Rotterdam moet er de revenuen van kunnen ondervinden.

Stappenplan
De eerste stap die nu gezet gaat worden is dat de plannen en dan met name de gewenste constructie qua aandelen voorgelegd wordt aan Brussel. De Europese Commissie zal vervolgens haar oordeel vellen of er sprake is van verboden staatssteun aan Feyenoord. Dit is nog voordat de gemeenteraad van Rotterdam een beslissing heeft genomen over de voorgestelde bijdrage. Daarnaast moet er een Milieu Effecten Rapportage (MER) worden gemaakt, alsmede een mobiliteitsplan. Tevens wil wethouder Visser, samen met Feyenoord, ter plekke spreken met bewoners, bedrijven/ondernemers, maar ook met sportclubs. Dit alles om te proeven of er voldoende draagvlak is op Zuid om de plannen daadwerkelijk te realiseren. Kortom de gemeente, maar zeker ook Feyenoord, gaat zorgvuldig te werk om tot een goed onderbouwd besluit te komen, welke tot realisatie van de vernieuwbouwde Kuip zal leiden. Een multifunctioneel stadion waar zo’n 70.000 toeschouwers in kunnen kan overigens voor de hele stad Rotterdam meer opleveren, dan alleen voor de wijk Feyenoord. De Kuip, en dus Rotterdam, mist nu belangrijke voetbalfinales (Champions league en Europa League), maar ook de mooie affiches van het Nederlands elftal en grote popconcerten. Met een ultra modern stadion komt De Kuip daar vast ook weer voor in aanmerking en dat betekent dan weer meer bezoekers aan de stad Rotterdam. Dat is goed voor de lokale economie.

Contracten
Feyenoord hoopt dat zowel de Europese Commissie als de gemeenteraad van Rotterdam positief zal besluiten en nog eind van dit jaar de contracten met bouwer BAM te kunnen ondertekenen. Met het uitgeven van aandelen hopen de plannenmakers zo’n 85 miljoen euro binnen te kunnen halen. Met de 35 miljoen van de stad Rotterdam erbij komt het daarbij op 120 miljoen euro, waarmee dan meteen het eigen vermogen is afgedekt. In totaal is er overigens 200 miljoen euro nodig en daarbij nog 15 miljoen euro voor het trainingscomplex. Terwijl de bouwrente zo’n 15 miljoen euro bedraagt en met rekening wil houden met 10 miljoen euro voor onvoorziene omstandigheden.

Als alles loopt zoals gehoopt dan zal de vernieuwbouwde Kuip medio 2018 worden opgeleverd.