Overig

Versterken maritieme sector in de regio

511

Bestuurders, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zetten eensgezind de schouders onder het verder versterken van de maritieme sector in het gebied. Sleutelbegrippen daarbij zijn innovatie, onderwijs dat beter aansluit op de vraag van de sector, instroom van jong talent en het verbeteren van het imago van de sector.

Tijdens een bijeenkomst eind februari in Dordrecht kwamen bestuurders van de gemeenten Dordrecht, Gorinchem, Molenwaard, Schiedam, Sliedrecht en Werkendam en vertegenwoordigers van onder meer de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, het Da Vinci College, vakschool voor scheepvaart STC Group en Damen Shipyards tot afspraken. De bijeenkomst was een initiatief van Arno Brok, bestuurlijk trekker voor de maritieme sector in de Zuidvleugel en burgemeester van Dordrecht en Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.

Bij elk van de vier bovengenoemde sleutelbegrippen werd tijdens de bijeenkomst een trekker benoemd -uit het bedrijfsleven of van de overheid- die met de betreffende opgave aan de slag gaat. De eerste concrete maatregelen zijn al gelanceerd. Om jongeren te interesseren voor een technische opleiding gaan ruim 2000 leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs en het VMBO in de Drechtsteden via een zogeheten Techniek-route kennismaken met de sector. Een ander concreet voornemen is dat bedrijven als Damen Shipyards, IHC en Boskalis hun kennis over de nieuwste ontwikkelingen binnen de sector tijdens Ideecafés gaan delen met kleine bedrijven. Omdat de maritieme delta niet stopt bij de grenzen van Nederland, spraken de partijen ook af om richting de Europese Unie de krachten te bundelen in de verwachting op die manier door Brussel beter erkend en ondersteund te worden. In het najaar komt het gezelschap opnieuw bijeen om de vorderingen te bespreken.

De pleitbezorgers voor de maritieme sector in Rijnmond, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kunnen rekenen op de steun van de rijksoverheid. In het kader van het topsectorenbeleid zet het rijk al twee jaar in op het vergroten van de concurrentiekracht van de maritieme sector.

De regio Rijnmond, Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is hét maritieme knooppunt van Nederland.

De sector biedt landelijk werk aan ruim 190.000 mensen en is goed voor een jaaromzet van ruim 27 miljard euro. Een groot deel van deze omzet en werkgelegenheid komt ten goede aan deze regio. Dit tekent het belang van de sector voor de economie.