Overig

Vervoer en opslag in Drechtsteden

448

Tussen 2000 en 2013 groeide de totale werkgelegenheid in Drechtsteden van 96 tot 100 duizend banen, oftewel met ongeveer 4 procent.

Landelijk bedroeg de groei ruim 9 procent. Voor de sector vervoer en opslag is het beeld omgekeerd. De werkgelegenheid in die sector was in Nederland als geheel in 2013 gelijk aan 2000, terwijl Drechtsteden in die periode per saldo een groei kende van 8 procent. Vooral tijdens de hoogconjunctuur, van 2004 tot 2009, was de groei sterk, om in de periode daarna ook weer fors te dalen.

De sector vervoer en opslag telde in 2013 in Drechtsteden ongeveer 700 vestigingen en 7.300 banen en had daarmee een belang van rond de 7 procent in de totale economie. Vooral het belang in termen van vestigingen is daarmee veel groter dan landelijk. Dat het belang van het aantal banen minder afwijkt van het landelijke beeld betekent dat de bedrijven in de sector gemiddeld kleiner zijn. Verder valt op dat het zeer grote belang van de sector in termen van vestigingen vooral wordt veroorzaakt door vervoer over water, met name de binnenscheepvaart. In termen van werkgelegenheid is dat belang minder groot.