Overig

Vijf studenten winnen studiebeurzen

723

NexTecH is in 1918 opgericht onder de naam Industriefonds door de familie Stoop van de Dordtsche Petroleum Maatschappij en de voormalige HTS. In 2011 is deze naam veranderd in NexTecH, maar de doelstellingen zijn nog steeds hetzelfde.

Het fonds levert een bijdrage aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Hiervoor stelt de stichting financiële middelen beschikbaar aan bedrijven en hun medewerkers, aan technostarters en aan talentvolle studenten. Joop Hylkema over de laatste ‘doelgroep’: “Met het NexTecH fonds richten we ons nu ook meer op technische scholen en haar studenten. Zo is er voor high potentials een studiebeurs beschikbaar die het opleidingsniveau verhoogt, de carrièrekansen vergroot en zorgt voor doorstroming in het bedrijf. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het interesseren van jonge mensen voor een technische studie. Om die reden ondersteunen wij ook Het Technasium van het Walburg College in Zwijndrecht. Een onderwijsvorm voor HAVO en VWO die zich richt op leerlingen die graag willen weten hoe dingen werken en dit willen onderzoeken. NexTech maakt het mogelijk dat de leerlingen elk jaar een bezoek brengen aan een interessant project. Afgelopen keer was dat het ‘Zeewier-project’ waar men onderzoekt hoe de teelt van zeewier bruikbaar is als duurzame bron van eiwitten en chemicaliën.”

De vijf studiebeurzen uit het NexTech Scholarship zijn bestemd voor talentvolle leerlingen die voor techniek kiezen in hun vervolgopleiding. Op grond van hun profielwerkstuk werd de keuze door de jury gemaakt. De studiebeurzen voor vier jaar (elk jaar € 2.100,-) gingen naar Matti Dreef, Ravi Ramautar, Dolf Verheul, Erik Glijnis en Martijn van Essen.

De jury prees de prijswinnaars om hun motivatie en passie met betrekking tot het realiseren van hun profielwerkstukken. De studenten gaan allemaal een technische studie volgen, maar wisten te vertellen dat zij nog geen specifieke baan voor ogen hebben.

“Mijn enige limiet bij het ontwerpen is mijn fantasie. Zo kun je heel ver gaan.”

– Martijn van Essen

“Mijn vrienden maakten van Lego huizen, ik kastelen.”

– Matti Dreef