Overig

Vlaardingers maken de Stadsagenda voor 2015-2030

485

Op welke manier willen Vlaardingers, Vlaardingse bedrijven, instanties en organisaties én het stadsbestuur dat onze stad zich ontwikkelt? Wat kunnen en willen zij doen en welke plannen en ideeën staan ons voor ogen? Het college van burgemeester en wethouders wil samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van de instellingen antwoorden op deze vragen formuleren, acties en initiatieven opzetten om zo met elkaar de agenda voor de stad te vullen.

Het college zet vier sporen in om samen de stadsagenda voor 2015 tot 2030 in te vullen: van stadsbeeld, naar stadstour via  het stadsplein en stadspodium tot een stadsagenda. “Via deze vier sporen willen we zoveel mogelijk Vlaardingers uitnodigen om te vertellen wat de agenda voor de stad zou moeten zijn. De stad is van iedereen en iedereen kan zijn bijdrage leveren aan de agenda”, aldus burgemeester Bert Blase.

Wat gaan we doen?

De gemeente laat via het huidige beeld van onze stad zien waar we nu staan: ‘het Stadsbeeld’. Vervolgens nodigt de gemeente tijdens een Stadstour vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en instellingen uit om hun initiatieven en toekomstvisies te presenteren en te delen. Tegelijk start de gemeente een open dialoog met de inwoners van Vlaardingen, onder de noemer Stadspodium. Deze open dialoog is  geïnspireerd op de G1000-aanpak, een methodiek om een grote groep willekeurig gekozen inwoners richtinggevende uitspraken te laten doen over hun stad. Ook organisaties en inwoners die niet aan de Stadstour of het Stadspodium mee kunnen doen, krijgen de kans om te participeren, via een Stadsplein. Alle bijdragen leiden tot de Stadsagenda 2015-2030.

Planning

Vanaf maart/april 2015 gaat de gemeente inwoners, organisaties en bedrijven benaderen en uitnodigen om mee te praten, te denken en te doen.  In juni volgt een presentatie van de tussenstand aan de gemeenteraad op een oriënterende raadsavond. In het najaar van 2015 volgt de besluitvorming door de raad over het eindresultaat.