Overig

Voorwaarden

471

Het van toepassing laten zijn van uw algemene voorwaarden is niet altijd even gemakkelijk. Vaak verwijst uw leverancier naar zijn verkoopvoorwaarden en u als afnemer naar uw inkoopvoorwaarden. De vraag wiens algemene voorwaarden in een dergelijk geval van toepassing zijn, wordt ’the battle of the forms’ genoemd.

De wet hanteert als vuistregel dat de partij die als eerste verwijst naar zijn algemene voorwaarden – bijvoorbeeld in een offerte – erop mag vertrouwen dat deze van toepassing zijn. Dit wordt de zogeheten ‘first shot rule’ genoemd. Indien de andere partij op een later moment – bijvoorbeeld in een opdrachtbevestiging – verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn deze niet van toepassing. Dit wordt pas anders indien de andere partij daarbij de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk afwijst.

Dat een uitdrukkelijke afwijzing niet snel zal zijn gedaan, leert een uitspraak van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 18 maart 2014. Wat was er aan de hand? Een leverancier heeft in haar offerte haar algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaard. De inkoper heeft op haar bestelopdracht vermeld dat door acceptatie van de opdracht de leverancier instemt met de exclusieve toepasselijkheid van haar algemene inkoopvoorwaarden. Vervolgens is een geschil ontstaan over de vraag wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn. De inkoper voert daarbij aan dat van het hanteren van ‘kleine lettertjes’ van haar kant geen sprake was. Haar verwijzing stond in hetzelfde lettertype en -grootte op de bestelopdracht afgedrukt en de leverancier had juist op de verwijzing haar goedkeuringsstempel gedrukt. Voldoende duidelijkheid voor de leverancier, aldus de inkoper.

Het gerechtshof volgt deze redenatie niet en legt uit wanneer gezegd kan worden dat de toepasselijkheid van algemene voorwaarden uitdrukkelijk is verworpen. Niet alleen moet duidelijk worden gemaakt dát de andere algemene voorwaarden niet van toepassing zijn maar ook wélke algemene voorwaarden zijn afgewezen. Het lettertype en -grootte van de verwijzing, de stempel van de leverancier en het feit dat deze beslissing niet aansluit bij de dagelijkse praktijk van het handelsverkeer, doen daar niet aan af.

Wat betekent deze uitspraak voor u? Wees er bedacht op dat de algemene voorwaarden van uw leveranciers al van toepassing kunnen zijn op de overeenkomst als u een offerte heeft ontvangen. Om niet voor onaangename verassingen komen te staan, adviseer ik u om in uw opdrachtbevestiging bij de uitdrukkelijke vermelding dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de uwe wordt verworpen in ieder geval de naam van uw leverancier te benoemen. Daardoor zult u in een eventueel geschil sterker staan.

Wilt u meer informatie? De Koning Advocaten kan u adviseren, neem gerust contact met ons op.

Mr. M.B. Visser