Overig

Wat gaat er gebeuren en wie betaalt het?

448

De presentatie van #Kendoe, het Rotterdamse collegeprogramma 2014-2018 van Leefbaar Rotterdam, CDA en D66, roept bij veel politici, en ook ondernemers, de nodige vragen op. De huidige economische situatie biedt niet veel ruimte voor spectaculaire plannen, maar het had meer pit kunnen bevatten.

Ondernemend Rotterdam wordt niet vergeten. “Het Rotterdamse MKB kan de komende jaren weer op ons rekenen. Zij zijn niet alleen in Nederland, maar ook in Rotterdam een belangrijke banenmotor. Met heldere regelgeving, verbetering en uitbreiding van de gemeentelijke dienstverlening en het ruimte bieden aan innovaties, willen we zuurstof geven aan de Rotterdamse ondernemers en daarmee meer werk voor de Rotterdammers realiseren”, staat er in de inleiding.

Het programma is niet uitgewerkt per onderwerp, maar per wethouder, met als afsluiter een ‘target’. Zo wil dit college het aantal bijstandsgerechtigden met 12.000 verminderen en een transformatie van 120.000 vierkante meter kantoorruimte tot iets anders, permanent of tot 1 november 2017. Een ander punt is bezoekers 10% langer in de binnenstad te laten verblijven, natuurlijk in de hoop dat er dan meer geld wordt uitgegeven.

Wat opvalt, is er dat er bij het collegetarget van wethouder Langenberg (Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie) wel staat dat het college het gebruik van duurzame vervoerwijzen wil doen stijgen, net als het fietsgebruik, maar de haven wordt niet genoemd. Wel in het programma, niet in de targets.

Jeannette Baljeu, fractievoorzitter VVD Rotterdam en tot voor kort wethouder van onder andere Haven en Vervoer, noemt de Rotterdamse haven de grote afwezige van het collegeprogramma. “In de begroting komt het woord haven weinig voor en zeker niet in relatie hoe de stad en haven samen kunnen bijdragen aan een sterke Rotterdamse economie. Er liggen grote opgaven voor de haven. De groei van de Tweede Maasvlakte biedt absoluut kansen. Neem de vele veranderingen op het vlak van de chemie en energie. Bekijk hoe we voorloper kunnen zijn om niet alleen de productie te behouden, maar ook aanverwante zaken als onderzoek en handel meer kunnen verankeren in de stad.

De VVD maakte zich ook ongerust over het lage weerstandsvermogen van de gemeentelijke financiën. Er zit nog steeds een grote dip in de begroting voor 2017, terwijl de risico’s van de toename van zorgtaken voor de gemeente juist in de jaren 2016 en 2017 liggen.

Een ander punt waar lang niet iedereen blij mee is, is dat er bij de P&R plaatsen betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Het is de bedoeling dat automobilisten hier hun auto achterlaten en met het OV naar de stad gaan, maar bij betaald parkeren is ‘de winst weg’, zeker als je ‘even naar de stad’ wilt. De VVD vreest voor vaststaand verkeer in het centrum.

Sommige plannen lijken gunstig. Voor havenondernemers wordt de reclamebelasting verlaagd, maar de totale inkomsten van reclamebelasting nemen toe. De VVD denkt dat deze verlaging dus wordt teruggehaald bij andere ondernemers.

Voorlopig blijft het onrustig aan de Coolsingel.