Overig

Werk in uitvoering

996

De financiële wereld is ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat de meeste mensen een adviseur nodig hebben om er hun weg in te vinden.

In de praktijk blijkt echter dat alleen een advies niet voldoende is. Het advies moet immers ook worden uitgevoerd. En daar wil het nog wel eens mis gaan. Naast een gebrek aan tijd waardoor het advies onuitgevoerd in de kast blijft liggen, is er soms ook gebrek aan kennis. Ook voor de uitvoering van een advies is doorgaans meer kennis nodig dan de gemiddelde consument in huis heeft.

Een voorbeeld daarvan is het advies om een lijfrentewoekerpolis om te zetten. Als uit onze berekeningen blijkt, dat de opbrengst op de einddatum aanzienlijk hoger wordt en er geen fiscale voordelen verloren gaan, zullen wij doorgaans een lijfrenterekening adviseren. Op het eerste oog lijkt dit eenvoudig genoeg om zelf uit te voeren. Bij de bank om de hoek of op internet kunt u immers een groot aantal aanbieders van lijfrenterekeningen vinden. Maar zo eenvoudig als het lijkt is het niet altijd.

Om te beginnen zult u moeten kiezen tussen sparen of beleggen. Bij sparen heeft u vervolgens de keuze tussen een variabele rente of een deposito met een duur variërend van één tot dertig jaar. Als u voor beleggen kiest, dan volgt de keuze uit de vele beleggingsfondsen, die er op de markt zijn. Keuzes, die grote gevolgen voor de uitkering op de einddatum kunnen hebben.

Dan is er nog de volgorde van de te nemen stappen. Bij de omzetting van een lijfrenteverzekering in een lijfrenterekening is de volgorde van belang. Een onjuiste uitvoering kan een fiscale sanctie tot gevolg hebben. De belastingdienst is in het verleden belasting misgelopen, omdat u de premies voor de lijfrente heeft afgetrokken van het inkomen. Hiermee is de fiscus akkoord gegaan, op voorwaarde dat de uit te keren lijfrentetermijnen in de toekomst in box 1 zullen worden belast. Uitstel van belastingbetaling dus.

Zodra de lijfrentepolis wordt beëindigd en de waarde naar een normale bankrekening wordt overgemaakt, ziet de fiscus dit als afkoop. De in het verleden afgetrokken premies en het daarop behaalde rendement worden bij uw belastbaar inkomen opgeteld. Bovendien moet u in veel gevallen een boete van 20 % van de afkoopsom betalen. Zeker als u in het verleden meer premie heeft betaald dan de polis nu waard is – bij een woekerpolis geen ondenkbare situatie  – is dit een extra zure appel. Overigens komt de 20 % revisierente bij kleine polissen met een waarde tot € 4.242 te vervallen.

Met een correcte omzetting van de lijfrenteverzekering kunt u deze fiscale afrekening voorkomen. Als u twijfelt of u het zelf kunt, schakel dan een adviseur die u helpt bij de uitvoering van het advies of u voorziet van een stappenplan. Zodat u goed voorbereid met de uitvoering van het advies aan de slag gaat.

Voor vragen, reacties of advies naar aanleiding van dit onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie van Miek Bouwes.