Overig

Wij hebben bewust voor Rotterdam gekozen!

825

Wethouder Marco Florijn (PvdA) was wethouder in Leeuwarden, maar werd drie jaar geleden naar Rotterdam gelokt toen zijn voorganger Dominic Schrijer aftrad. Florijn verlaat de politiek, maar niet onze regio. “Wij hebben bewust voor Rotterdam gekozen.”

Hij was wethouder Werk, Inkomen, Zorg en Bestuur en werkte onder andere een tekort van 100 miljoen weg bij Sociale Zaken. Na acht jaar wethouderschap vindt hij het mooi geweest en verlaat de politiek, maar gaat niet terug naar het hoge noorden. “Mijn man en ik zijn niet voor niets naar Rotterdam gekomen. Wij houden erg van Rotterdam en van de diversiteit. Deze stad is een archipel van dorpen die samen een grootstedelijk effect geven.”

In de afgelopen drie jaar heeft Florijn een heleboel ervaringen opgedaan en veel contacten kunnen leggen. Nu durft hij de sprong te wagen naar het ondernemerschap. Seastarters heeft het levenslicht gezien, een onderneming die zich onder andere gaat bezighouden met innovatie op de werkvloer.

“Het komt er op neer dat organisaties en bedrijven willen veranderen, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken,” weet Florijn inmiddels. “Wij hebben een methode bedacht om meer uit je eigen medewerkers te halen. Het gaat om een intern systeem waarbij medewerkers zelf in een netwerk met elkaar tot antwoorden komen. Dat scheelt externe inhuur en vergroot de betrokkenheid van medewerkers.  Een goed voorbeeld is dat er een dure monteur wordt ingehuurd als een computer of laptop van de zaak het begeeft, terwijl er binnen het bedrijf iemand werkt die heel iets anders doet, maar wel veel van computers weet en er met liefde even naar kijkt. Maak daar dan gebruik van! Door elkaar te bevragen kunnen ook interne besparingsmogelijkheden gevonden worden.

Het klinkt allemaal heel simpel. Vergeet daarbij niet dat uit onderzoek is gebleken dat bij bedrijven met meer dan 117 personeelsleden de medewerkers elkaar lang niet allemaal kennen. Dan is een intern digitaal netwerk waarop je vragen kunt deponeren ideaal. Op www.vraaghetjenetwerk.nl  staat meer informatie.”

Natuurlijk is het prettig om zakelijke gesprekken te voeren onder het genot van een wijntje. Mede daarom,  en omdat hij wijn uit ‘voor Nederland ongebruikelijke wijnlanden’ onder de aandacht wil brengen, wil hij die wijn importeren. ‘Neem een land als Uruguay. Weinig mensen weten dat daar heerlijke wijn vandaan komt’, aldus Florijn.

Veel tijd om rustig een wijntje te gaan zitten drinken zal hij niet hebben. Net als bij iedere wethouder die het pluche verlaat is ook Florijn benaderd voor diverse projecten, zowel in verband met Seastarters als politiek gerelateerde zaken. “Ik ga de Stuurgroep Kwaliteitskader Jeugd voorzitten en ik ga voor het Ministerie van Sociale Zaken bekijken hoe executieverkoop voorkomen kan worden als mensen met een koophuis in financiële problemen komen. Er zijn immers particulieren en bedrijven die geld ter beschikking hebben en daar graag iets ‘maatschappelijks’ mee zouden willen doen. Bij dergelijke constructies is ook de overheid nodig en daar heb ik natuurlijk de nodige contacten.”

Dat vormt een fraai startkapitaal voor een ondernemer.

www.seastarters.nl