Overig

Zakelijke dienstverlening

505

De zakelijke dienstverlening is één van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland. Inclusief het uitzendwezen telt de sector meer werknemers dan de gehele industrie. Bij ons in de regio Drechtsteden is dit niet anders. In het bestuur leidt dit wel tot de verzuchting dat onze bijeenkomsten beter worden bezocht door bankiers, accountants, advocaten en notarissen dan ‘echte’ ondernemers. Dit is echter te kort door de bocht. Naast de door mij genoemde groep, die overigens ook gebruik maakt van elkaars diensten, zijn er nog veel meer dienstverleners zoals de al genoemde uitzendbranche, de schoonmaakbranche, de reclamebranche, de overige juridische en administratieve dienstverlening, de architecten en ingenieursbranche, en niet te vergeten de IT-dienstverlening. Ik zal ongetwijfeld in dit overzicht nog branches en zeker unieke vormen van dienstverlening hebben vergeten. Naast de in onze regio zeer gewaardeerde industrie is de dienstverlening dan ook een belangrijke partner voor de Werkgevers Drechtsteden.

De meeste zakelijke dienstverleningsbedrijven zijn klein. Dit brengt ons op een ander aspect van de dienstverleners. Het leeuwendeel van de zakelijke dienstverleningsbedrijven heeft tien of minder werknemers. De drempel om te starten is laag doordat het leveren van zakelijke diensten over het algemeen relatief weinig investeringen vergt in gebouwen, machines en voorraden. In Nederland zijn er bijna driekwart miljoen bedrijven met enkel één ondernemer en bijna een kwart miljoen bedrijven met twee tot vijf medewerkers. Of het nu éénmanszaken, kleine vennootschappen, freelancers of zzp’ers betreft, deze ondernemingen leveren een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie. Door omvang en bijzondere kennis zijn ze flexibel en werken ze vaak samen met grotere ondernemingen. Ze leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de regionale economie.

Het is geen geheim dat het bestuur van Werkgevers Drechtsteden zich richt op de grote ondernemingen in de regio. De kleinere ondernemingen leveren echter ook een belangrijke bijdrage aan de regionale economie en kunnen niet los worden gezien van de grotere ondernemingen. De grote kracht van de regio ligt dan ook in pluriformiteit en diversiteit. Werkgevers Drechtsteden stelt zich strategisch ten doel de regionale ondernemers bij elkaar te brengen om door een optimale samenwerking de bedrijfsresultaten te verbeteren. In dit verband is het lidmaatschap van Werkgevers Drechtsteden ook voor kleinere ondernemers op de zakelijke markt aantrekkelijk.

Teun muller