Overig

“Zaken waar ik warm voor loop zijn contacten met mensen”

639

Werkgevers Drechtsteden bestaat 70 jaar. Reden om eens met voorzitter Teun Muller over zijn ‘WD’ te praten. Hoe staat WD er voor, wat zijn de successen, wat kan er beter?

Wat kunnen ondernemers van WD verwachten?

“We dienen het algemeen belang en in het bijzonder het belang van ondernemers en werkgevers in de regio om zo optimaal mogelijk te kunnen ondernemen. We doen er alles aan om mensen die in onze regio ondernemer zijn of plannen hebben om dat te worden een helpende hand te bieden. Daarbij hoort eveneens dat we hun belangen bij de overheden behartigen en die contacten zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd en intensief geworden. Ik reken het zelfs tot één van de successen van WD dat wij vandaag de dag een serieuze gesprekspartner zijn van de lokale, regionale en zelfs landelijke politiek.”

“Ik noemde al dat wij ook het algemeen belang dienen. Een goed voorbeeld hiervan is de totstandkoming van de knooppunten N3/A15 en N3/A16. Door als werkgeversvereniging nauw samen te werken met de politiek, kan de overlast door files sterk worden verminderd. Een goede infrastructuur is niet alleen belangrijk om de economie in onze regio een positieve impuls te geven, maar iedereen is hiermee gediend.”

“Het gaat bij ons om inhoud op probleemdossiers en relevante ondernemersthema’s. We denken pro-actief mee in nieuwe ontwikkelingen voor de regio die impact hebben op het ondernemersklimaat. Daarnaast beschikken we over een professioneel secretariaat, dat een waardevolle ondersteuning verleent waarbij alle leden baat hebben. Veel ondernemersverenigingen zijn intern en lokaal georiënteerd. Wij opereren regionaal en leveren inhoudelijk goede programma’s/activiteiten.”

Voor wie is WD er?

“Primair uiteraard voor werkgevers. We hebben nu zo’n 250 leden die actief zijn in verschillende branches en die gevestigd en/of actief zijn in de Drechtsteden. Dit omvat sectoren zoals industrie, handel, dienstverlening, zorg, onderwijs, enzovoort. We richten ons vooral op het midden- en grootbedrijf, maar ook kleinere bedrijven zijn van harte welkom. Het bedrijf is lid, dus er mogen, afhankelijk van het onderwerp, verschillende afgevaardigden uit het bedrijf naar onze activiteiten komen. Door de brede samenstelling van het ledenbestand is het voor ons mogelijk steeds snel te kunnen schakelen. Dit door de juiste deskundigen te betrekken bij de vraagstukken in de regio.”

“Onze ambitie is uiteraard om te groeien. Het aantal leden zegt op zich niet veel. Belangrijker vinden we het echter om een platform te zijn voor leden en stakeholders in de regio. De WD is overkoepelend, waar bijvoorbeeld lokale verenigingen lokaal georiënteerd zijn en de diverse stakeholders eigen belangen dienen. Je zou kunnen zeggen dat de WD met name gaat voor het ‘horizontaal’ verbinden, waarbij alle stakeholders een rol (kunnen) spelen.”

Wat verwacht je van de leden van WD?

“Een grote betrokkenheid en nog meer inbreng. De afgelopen jaren tijdens de crisis hadden de bedrijven het best moeilijk en daardoor was de inbreng van leden ook beperkter . Veel leden hadden andere zaken aan hun hoofd, zij hadden problemen die ook wij niet voor hen konden oplossen. Wij hebben kunnen zorgen dat ons ledenbestand op peil bleef. Nu gaat het met de economie gelukkig beter. Er is weer meer perspectief, hopelijk vinden onze leden de tijd om mee te denken en te discussiëren over zaken die hen aangaan. Wij zijn een netwerkorganisatie, maar niet alleen voor de borrel, maar vooral ook voor wezenlijke ondernemerszaken.”

Wat staat er op de agenda van de WD?

“De overheid trekt zich steeds verder terug en heeft behoefte aan ideeën en ondersteuning uit het bedrijfsleven. Zaken die ondernemers aangaan, moeten we daarom in gezamenlijkheid oppakken. Dat kunnen bedrijven niet individueel, maar samen staan we sterk. Die taak willen wij, samen met onze leden, verder uitbouwen. De lokale en regionale overheid staat hiervoor open, dat hebben we de afgelopen jaren steeds vaker ondervonden. De nadruk zal komen te liggen op samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven en overheden, maar ook tussen de verschillende ondernemers-verenigingen. Alleen op die manier kunnen we een vuist maken en een stevige lobby op gang brengen. Belangenbehartiging wordt de komende jaren steeds belangrijker, daar werken wij hard aan.”

WD 70 jaar. Zijn er nog feestelijke activiteiten te verwachten?

“Inderdaad, we hebben wat te vieren. De Industriedag is ons paradepaardje en wij hebben gemeend deze dag dit jaar van een feestelijk tintje te voorzien. Ons ‘paradepaardje’ is dit keer ruimer toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte welkom en kunnen voor honderd euro deze dag meebeleven. Wellicht geeft dit het laatste zetje om zich aan te melden als lid. Het programma van de Industriedag ziet er ook dit keer weer veelbelovend uit.”

Tot slot. Is het voorzitterschap van WD een dagtaak?

“Bij mijn aantreden zei mijn voorganger Jan Laurijssens dat het voorzitterschap van WD ongeveer één dag in week in beslag zou nemen. Daar red ik het niet mee. Ik ben veel op pad, overigens niet alleen voor WD want ik vervul meerdere functies op bestuurlijk gebied. Al met al maak ik daarmee volle werkweken. Dat doe ik echter met veel plezier en ik weet me gesteund door een goed en stevig bestuur. Het is zeker ook door de samenwerking met veel mensen een bijzonder prettige en voldoening gevende activiteit.”