Overig

Zonder transport staat écht alles stil

1554

Column Schouten Zekerheid | Daniel Dancewicz

Hoe passend ik het jaar 2020 ook probeer te omschrijven, ik kom altijd op een understatement uit. Het is daarom misschien ook wel beter om niet terug te kijken, maar juist vooruit naar de komende jaren.

Ik ontkom er echter niet aan om soms toch even stil te staan wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Veel sectoren hebben het onnoemelijk zwaar gehad en een groot aantal zijn nagenoeg volledig tot stilstand gekomen. De transportsector heeft hier wisselend last van gehad. Door stilvallende sectoren was er veel minder te vervoeren. Aan de andere kant moesten bedrijven soms alles op alles zetten om supermarkten extra te bevoorraden. Ook het transport van mondkapjes en medische producten vroegen om veel extra capaciteit.

“Zonder transport staat alles stil” is een bekende uitspraak en de sector is in 2020 wederom van onschatbare waarde gebleken. Zo waren de tekorten in supermarkten door hamsterende consumenten maar van korte duur. Verder was er door een wereldwijd tekort aan mondkapjes slechts een enkele ondernemer die hierin kon voorzien. De logistieke sector zorgde voor een razendsnel transport, soms zelfs door mondkapjes vanuit China te vervoeren in lege passagierstoestellen.

Ook de komende jaren zullen uitdagend blijven. Verschillende sectoren zullen nog veel last van de coronacrisis blijven ervaren. De logistieke bedrijven die opereren voor horeca, winkels en evenementen houden het daarom zwaar. Doordat wij allemaal minder op de weg zitten, is er minder vraag naar olie. Hier heeft met name de tankvaart veel last van.

Naast corona zijn er nog andere uitdagingen. Zo is er ook nog de Brexit. Bedrijven houden rekening met grote vertragingen aan de grens en houden daarom voorraden aan. Dat legt een grote druk op de supply chain. Verder zal er in de keten sprake zijn van hogere kosten door bijvoorbeeld grenscontroles en administratieve processen. Ook zal bij een ‘zachte’ Brexit de nodige schade ontstaan aan de Britse economie en dus de Nederlandse export. Brexit heeft hoe dan ook een impact op de logistieke sector.

Kijken we weer naar corona dan komen we snel bij de distributie van vaccins. Vervoersbedrijven zijn al druk met de voorbereidingen, bijvoorbeeld door te investeren in opleiding van personeel en het aanschaffen van extra koelcontainers. Hoe dan ook wordt het gekoelde transport van de vaccins een enorme uitdaging. Als er maar iets misgaat bederven de vaccins, waardoor het vaccinatieprogramma vertraging kan oplopen. Met een flinke financiële schade als gevolg.

Doordat we nu onze zinnen zetten op een grootschalige vaccinatie, kan de maatschappelijke voordeur hopelijk snel weer een beetje open. We zullen weer meer kunnen gaan winkelen en ook de horeca kan weer op ons rekenen. Als het daardoor ook meer aantrekt voor transportbedrijven, kunnen zij zich na corona ook weer richten op belangrijke lange termijn ontwikkelingen zoals digitalisering en verduurzaming.

Bent u het afgelopen jaar hard geraakt of heeft u juist een topjaar gehad? Ziet de komende periode er gunstig voor u uit of worden het zware tijden? Uw bedrijfssituatie is hoe dan ook veranderd en de bijbehorende risico’s dus ook. Zorg dat u uw risico’s goed in beeld blijft houden, inclusief de mogelijke oplossingen. Natuurlijk helpen wij daar graag bij. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat dit ook prima op afstand kan. Dan houden we de wegen vrij en de files weg voor de chauffeurs die met belangrijk vervoer bezig zijn.