Overig

Zonder vervoer staat alles stil

745

‘Zonder vervoer staat alles stil’ is een slogan die zeker op gaat. Want waar zouden we in een moderne wereld zijn zonder transport?

De groei van de economie is te meten aan de hoeveelheid transport, een stijgende economische welvaart zal zeker meer vervoer tot gevolg hebben. Ook veranderende gewoontes zijn merkbaar in het vervoer. Doordat we meer via internet kopen, is het bezorgen van pakketten toegenomen, wat mede tot resultaat had dat de cijfers van PostNL weer beter waren dan voorgaande jaren. Ruim baan dus voor onze logistieke sector. Het Nederlandse aandeel in het transport in Europa is groot.

De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste en modernste van Europa. De logistieke sector is dan ook van groot belang voor onze economie. Ook moeten we zorgen dat de bereikbaarheid van onze industrie gewaarborgd blijft. Vervoer is natuurlijk meer dan alleen het wegtransport. Voor een goed logistiek netwerk zijn alle modaliteiten noodzakelijk, dus ook spoorverbindingen en transport over het water. Twee van deze modaliteiten staan onder druk. Vergroting van de capaciteit van het spoorvervoer is met het huidige spoornet nauwelijks meer mogelijk en over het vrachtverkeer over de weg, heeft iedereen wel zijn ervaring. Het wordt vaak ervaren als belemmerend voor het personenverkeer en dat kunnen we met een modaliteitsprogramma ook niet helemaal oplossen. Hier ligt een uitdaging. Hoe organiseren wij het vervoer zonder direct over te gaan tot het investeren in grote infrastructurele werken?

De regio Drechtsteden is een knooppunt voor de logistiek. Er zijn veel logistieke bedrijven gevestigd, er zijn veel havens, waar de overslag van goederen van het zeevervoer naar verder landinwaarts plaats vindt en omgekeerd ook natuurlijk. En al gaat de groei momenteel langzaam, er is wel groei. Wat merken we ervan in de Drechtsteden? We zien files ontstaan op de A15, er wordt een overslag van containers aangelegd in Alblasserdam en de haven wordt daar Rotterdam-Oost genoemd!

We zullen ons in de regio sterk moeten inzetten om ons wegennetwerk niet te laten verstoppen en de maatregelen die nu genomen worden op de A15 zullen wat verlichting geven, maar een blijvende grotere capaciteit voor deze weg is absoluut noodzakelijk. Ook het vervoer per spoor vanuit de havens in Rotterdam naar het achterland staat onder druk. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland zal tot 2022 de Betuwe lijn niet optimaal gebruikt kunnen worden. De problemen met gevaarlijke goederen transporten over het spoor door de woonkernen van Dor-drecht en Zwijndrecht zijn bekend en niet acceptabel. Ook daar zullen ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn.

U ziet het, willen we vooraan blijven staan, zonder file druk, dan is er nog het nodige te doen.

Teun Muller