Overig

Zowel zakelijke als emotionele overwegingen spelen een rol

660

Schipper Accountants specialist in het adviseren van familiebedrijven

Een familiebedrijf is niet te vergelijken met andere bedrijven. Het is een kostbaar bezit en soms al generaties lang in de familie. Een familiebedrijf draait om het samenspel tussen de organisatie en het eigendom waarbij persoonlijke en zakelijke belangen in grote mate met elkaar verweven zijn.

Een bedrijfsdynamiek dat volgens adviseur en regiomanager Edwin van Belle en senior belastingadviseur Sebastian van Wijk bij Schipper Accountans om persoonlijke aandacht vraagt. We spreken beide heren over deze unieke dynamiek en de actuele ontwikkelingen binnen familiebedrijven.

Van Wijk begint als eerste enthousiast te vertellen over Schipper Accountants: “Onze organisatie werd opgericht in 1938. Inmiddels hebben wij tien vestigingen in Zuidwest-Nederland en bieden wij ondernemers een full service dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, accountantscontrole, corporate finance, pensioenadvies en personeelsdiensten. Een groot deel van onze klanten heeft een familiebedrijf waarbij niet alleen de feitelijke eigenaar, maar vrijwel alle leden van de familie betrokken zijn. Dit gaat veelal gepaard met emoties en (on)uitgesproken verwachtingen. Onze familiebedrijvenadviseurs hebben dan ook oog voor de financiële, fiscale en juridische kant van het bedrijf, maar zeker ook voor de emotionele kant en familieverhoudingen. Dit vraagt om sensitiviteit en tevens om bepaalde senioriteit van de betrokken adviseur.” Van Belle beaamt dit: “Als adviseur van een familiebedrijf bied je niet alleen begeleiding op de inhoud, maar ook op met name het proces.”

Vertrouwen

Naast begeleiding op inhoud en proces vervul je als adviseur volgens Van Wijk ook de rol van vertrouwenspersoon voor de eigenaar van het familiebedrijf. “Schipper Accountants streeft ernaar dat ondernemers met vertrouwen kunnen ondernemen. Vertrouwen in zichzelf, in het team en in het bedrijf. Wij staan als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon naast de ondernemer.” Van Belle geeft ter verduidelijking een voorbeeld. “Veel familiebedrijven schuiven de bedrijfsopvolging voor zich uit en daarmee wordt het juist een lastige kwestie. Daarnaast is er veelal ook sprake van verborgen verwachtingspatronen, zowel bij de overdragende als opvolgende generatie. Wij maken het onbesprokene bespreekbaar in de familie.”

Ontwikkelingen

Bedrijfsopvolging in familiebedrijven is de laatste jaren volgens Van Wijk een grotere uitdaging geworden. “Gezinnen zijn kleiner geworden en over-name door één of meerdere kinderen is niet meer vanzelfsprekend. Jongeren willen vaak eerst nog iets van de wereld zien en dan is er ook nog de kwestie tussen willen en kunnen. Al deze ontwikkelingen maken dat het steeds lastiger wordt om een bedrijf in de familie te behouden.” Van Belle adviseert familiebedrijven dan ook om structureel aandacht te geven aan bedrijfsopvolging en eventuele overdracht naar een derde partij. Hij zegt hierover: “Hou niet vast aan een vastomlijnd plan, maar denk in scenario’s. Hierdoor maak je al in een vroeg stadium overwegingen en ben je in staat om je omgeving mee te nemen in je plannen. Zo kun je anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.” Volgens Van Belle is het eveneens verstandig om noodopvolging te organiseren. De opvolging of overdracht kun je plannen, maar het kan een bedrijf ook overkomen door bijvoor beeld het onverwachts wegvallen van de eigenaar. Een scenario waar je natuurlijk liever niet te veel aan denkt, maar wel belangrijk is om ook dán de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Unieke benadering en oplossing

We kunnen concluderen dat familiebedrijven complexe casuïstiek en tevens dynamiek met zich meebrengt. “Iedere situatie, familie en fase van een bedrijf is anders en dit vraagt om een unieke en specialistische benadering en oplossing. De vertrouwensband met de eigenaar van het bedrijf staat daarbij altijd centraal. Als adviseur en spin in het web wordt er bij complexe situaties veelal samengewerkt met zowel interne als externe par-tijen zoals bijvoorbeeld een notaris. Alleen op die manier is het mogelijk om met vertrouwen te ondernemen en te blijven ondernemen,” besluit Van Wijk.