Overig

Tijdgeest of de tijd nemen?

1003

In deze tijd van corona lijkt het wel of ondernemend Nederland in een
snelkookpan is terecht gekomen. Rede, geduld, rustig afwachten en
anticiperen op de omstandigheden verliezen het van ‘ons recht’, strijd
voor het eigen gelijk en het streven naar de beste plek. Begrijpelijk, we
hebben lang gevangen gezeten in een gevoel van machteloosheid.

De lockdown heeft er bij sommigen behoorlijk ingehakt. De crisis is nog niet over. Ook al lijken de sombere economische voorspellingen iets positiever uit te pakken, de kans op een tweede besmettingsgolf blijft op de achtergrond de gemoederen danig bezig houden. Het nieuwe normaal is dus afstand bewaren, beperkingen integreren binnen het bedrijfsbeleid en -heel belangrijk- innovatief en anticiperend ondernemen. Bent u er klaar voor? Communicatie met uw achterban, stakeholders, klanten en leveranciers is meer dan ooit van levensbelang. U moet dat niet veronachtzamen. Wees alert op wat u zegt, communiceert en vooral uitstraalt. ‘Never waste a good crisis!’

Neem dus de tijd, streef naar ouderwetse zaken als vooruitgang, vertrouwen in uw eigen kracht en probeer de omstandigheden -hoe ingrijpend ze ook zijn- te relativeren. Kies uw eigen koers en laat u niet leiden door de tijdgeest van uitsluiend ‘kiezen voor jezelf’. Tijdgeest is niets anders dan je mee laten slepen door de heersende opvattingen in een bepaalde periode. Ik gaf al aan dat juist op dit moment heldere communicatie, innovatie en anticiperend gedrag nodig zijn voor een ondernemer. De tijdgeest dicteert echter op dit moment zelfbehoud en eigen belang als de oplossing, inkrimping, bezuiniging en -daar waar het kan- het negeren van de richtlijnen. Zoeken naar de eigen ruimte. Wanneer u als ondernemer zich niet met deze verkeerde wind laat meewaaien zou u weleens als achterhaald of plichtsgetrouw kunnen worden versleten. Iemand die onvoldoende de eigen ruimte zoekt. De tijd nemen om energiek tegen de stroom in te roeien, innovatief en creatief te zijn is echter een heilzamer strategie.

Ik had kortgeleden wat gesprekken met ondernemers. Het ging over hun bedrijf in crisistijd. “Ons werk was de laatste maand als aardappels zonder jus. Het vult wel maar het smaakt niet zo lekker”. Ik vond dat een rake uitspraak. Niet bij de pakken neerzitten, niets forceren, maar er wel zijn voor de klant. Goed communiceren wat u doet. Een andere ondernemer had juist in deze tijd van weinig fysiek contact nieuwe online activiteiten ingezet. Kijk, dat versta ik nu onder innovatief denken. De crisis gebruiken als digitaliseringversneller. Een derde ondernemer vertelde hoe hij zijn traditionele business in korte tijd had omgeturnd in een bedrijf dat inzet op preventieartikelen, ‘crisisdrukwerk’, scheidingswanden en desinfectiepalen. Een schoolvoorbeeld van anticiperend gedrag. Van hem mag -bij wijze van spreken- de corona crisis nog wel even duren. Of zoals Johan Cruijff het eens zei: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. Neem de tijd en anticipeer!