Overig

Zuid-Holland kiest voor waterstof

813

De provincie Zuid-Holland neemt een fundamentele stap in het vergroenen van het busvervoer. Voor het eind van dit jaar zullen op Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee de eerste 4 bussen gaan rijden die waterstof als brandstof gebruiken. Een marktverkenning voor de aanschaf van nog eens 20 waterstofbussen is afgerond en de onderhandelingen met mobiliteitsbedrijf Connexxion zijn gaande. Het gebruik van waterstof past in de provinciale ambitie om fossiele brandstoffen in de economie te vervangen door duurzame alternatieven.

Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens een conferentie in het Nieuwe Luxor in Rotterdam, waar Europese topmanagers zich bogen over de toekomst van waterstof in het verkeerssysteem. Naast een eigen investering ontvangt Zuid-Holland subsidie van de Europese Unie voor het project in het kader van het programma Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking en kan rekenen op een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als de ervaringen positief zijn, zullen op meer plaatsen in Zuid-Holland waterstofbussen het openbaar vervoer gaan verzorgen. De conclusie van de conferentie is dat overal in de Europese Unie de markt rijp is om grootschalige invoering van waterstof in gang te zetten.

Nieuwe bussen in 2025 emissievrij

Provincies zijn belangrijke concessieverleners voor het openbaar vervoer in Nederland. De 12 provincies hebben met het Rijk afgesproken dat nieuwe bussen in het openbaar vervoer vanaf 2025 geen schadelijke uitlaatgassen meer zullen uitstoten. In 2030 moeten alle bussen emissievrij zijn. Waterstof is bij uitstek geschikt voor bussen die langere afstanden moeten rijden. Voor de korte afstanden is elektrisch rijden een goede oplossing, terwijl in deze overgangsfase ook veel hybride bussen in bijvoorbeeld het stadsvervoer zijn ingezet.

Cruciale schakel in energietransitie

De inzet van waterstofbussen past in de bredere ambitie van Zuid-Holland om de groene waterstofeconomie te stimuleren. Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, vertelt: “We hebben ons echt gecommitteerd aan de overgang naar schone mobiliteit. Waterstof speelt een belangrijke rol in het vergroenen van al het verkeer en vervoer. Deze bussen zijn een eerste stap in de aanleg van een waterstofinfrastructuur in de provincie.” Het initiatief van de provincie staat niet op zichzelf. Commerciële partijen gaan komende jaren waterstoftankstations openen in onder andere Den Haag en Amsterdam. Ook voor goederenvervoer over het water is het gebruik van waterstof kansrijk.

Groene waterstof
Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, roept op om in de uitwerking van het Klimaatakkoord de krachten te bundelen: “De omschakeling naar een groene waterstofeconomie vraagt om een brede publiek-private samenwerking. Wat we nu leren van de brede inzet van waterstofbussen in Zuid-Holland, kunnen we toepassen op andere locaties en in andere sectoren.” Zuid-Holland heeft de intentie om lokaal geproduceerde groene waterstof te gebruiken. Wanneer de benodigde energie om waterstof te produceren 100% groen is, bijvoorbeeld uit zon of wind, dan mag het groene waterstof heten. De levering van waterstof en waterstofbussen zal binnenkort door de provincie aanbesteed worden.