Overig

10 jaar columniste Rijnmond Business

472

Time flies when you’re having fun! Zoals de titel van deze column al aangeeft, is het precies 10 jaar geleden dat mijn eerste column in het grootste zakenmagazine van het Rijnmond gebied verscheen. 10 jaar waarin ik u heb geïnformeerd over ontwikkelingen op juridische gebied en zaken die ik heb behandeld of waarover ik mij heb verwonderd. 10 jaar waarin ik ontzettend veel lol heb gehad om de column te schrijven en uw reacties te mogen ontvangen. 10 jaar is lang en tegelijkertijd ook kort.

Welke juridische ontwikkelingen hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden? Dat zijn er veel. Zo is de toegang tot de rechter duurder geworden door verhoging van griffierechten en tegelijkertijd ook vergemakkelijkt door de oprekking van de competentiegrens voor kanonzaken tot € 25.000,-. Ook was ik vroeger nog procureur en alleen gerechtigd in mijn eigen arrondissement Rotterdam in rechte op te treden. Buiten Rotterdam was de bijstand nodig van een advocaat ter plaatse, de procureur, die allerlei formele handelingen verrichte. In het kader van een vereenvoudigingslag is de procureur afgeschaft hetgeen een financieel voordeel voor cliënten oplevert. De economische crisis heeft geleid tot nieuwe wetgeving o.a. om arbeidsovereenkomsten makkelijker te kunnen beëindigingen en de hoogte van ontslagvergoedingen en salarissen voor bestuurders in bepaalde sectoren te beteugelen. Ook is het nu mogelijk om bepaalde overeenkomsten zonder opzegtermijn op te zeggen. De opkomst van internet heeft geleid tot nieuwe regelgeving en jurisprudentie. De impact van social media heeft gevolgen op juridisch vlak gehad waarbij werkgevers er bijvoorbeeld verstandig aan doen richtlijnen uit te vaardigen over social media gebruik. Ook het faillissementsrecht is aan verandering onderhevig hetgeen er toe kon leiden dat bijvoorbeeld Marlies Dekkers vanuit faillissement een gecontroleerde doorstart kon maken. Kortom, de ontwikkelingen zijn legio en dit is ook gelijk het mooie aan mijn vak. Recht is dynamisch en volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Een advocaat moet die ontwikkelingen bijhouden en de beste strategie hanteren om de belangen van cliënten te waarborgen. We Whatsappen bijvoorbeeld pas sinds 5 jaar. Whatsapp berichten kunnen als bewijsmiddel in juridische procedures worden gebruikt en ook overeenkomsten kunnen via Whatsapp worden gesloten. Om ieder misverstand te voorkomen, ben ik nog steeds voorstander van de met blauwe pen getekende overeenkomst waarbij van belang zijnde clausules op juridisch duidelijke wijze zijn opgeschreven. Bepaalde aspecten veranderen dus ook weer niet. Het staat vast dat er nieuwe ontwikkelingen blijven komen die invloed zullen hebben op het recht en de wijze waarop u uw onderneming vorm geeft. Net als de afgelopen 10 jaar zal ik van deze nieuwe ontwikkelingen verslag blijven doen in het leukste zakenmagazine van het Rijnmond gebied. Want dat laatste is eveneens een vaststaand feit.