Overig

Aerospace meets Maritime

843

De sectoren luchtvaart- en scheepsindustrie hebben – vooral ook in de regio Drechtsteden – behoefte aan vakbekwaam personeel, nu en in de komende decennia. Beide sectoren zijn leidend in de regionale economie en belangrijk voor de werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk om in het kader van de verwachte personeelsschaarste leerlingen al in een zo vroeg mogelijk stadium te stimuleren om te kiezen voor techniek.  Daar is meer voor nodig dan een enkel bedrijfsbezoek en dat begint al op de basisschool. Als kinderen daar natuurkundige wetmatigheden ervaren (zoals drijven, zinken en luchtdruk) en met techniek voor wat betreft luchtvaart- en scheepsbouwindustrie aan de gang gaan (drijf en zinkbak, vlotten bouwen, schaalvliegtuigen maken), krijgen kinderen al in een vroeg stadium concepten mee.

Op diverse scholen in de gemeente Papendrecht is de subleerlijn Aerospace & Maritime ingevoerd en is er aansluiting tussen de subleerlijn in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. In het kader van dit initiatief vond op 10 maart vorig jaar de eerste editie van het congres ‘Aerospace meets Maritime’ plaats. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) opende het zeer geslaagde congres, dat was geïnitieerd door de gemeente Papendrecht. Op het congres keken bedrijven, deskundigen, leerlingen, studenten en kennisinstellingen met elkaar naar hun gezamenlijke kansen. Na de opening door minister Kamp gaven diverse sprekers een fascinerende kijk op de toekomst.

Tijdens het middagprogramma werkten deelnemers in de vorm van zogenoemde ‘challenges’ aan oplossingen voor uitdagingen die het werken met nieuwe materialen met zich meebrengt. Ook het middelbaar onderwijs was bij het congres betrokken. Er waren 20 scholieren van 5 en 6VWO van het Willem de Zwijger College en De Lage Waard aanwezig, die als volwaardige congresbezoekers meemaakten hoe het bedrijfsleven kennis met elkaar deelt.

De tweede editie van het vorig jaar zo succesvol verlopen Congres Aerospace meets Maritime zal op donderdag 28 mei 2015 in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht plaatsvinden. Tijdens het congres ontmoeten MKB’ers en industriële topsectoren elkaar. Er is volop ruimte voor kennisdeling en kennisuitwisseling. In (dedicated) workshops worden thema’s uitgewerkt met betrekking tot ‘Smart Industries’. Deze thema’s komen tijdens het middagprogramma aan bod. Hiervoor nodigt de organisatie ondernemende MKB’ers en starters uit om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen die in de aanpak van de verschillende thema’s om een oplossing vragen. Voorafgaand aan de uitreiking van de Innovatie Award 2105 zullen de resultaten van de workshops gepresenteerd worden door Jan Peter Balkenende en Wim de Leur.

Aerospace meets Maritime en Innovatie Award samen verder

De organiserende partijen van het congres Aerospace meets Maritime en de Innovatie Award hebben besloten de krachten te bundelen. Beide evenementen hebben een regionaal karakter en staan in het teken van innovatie, technologie, luchtvaart, maritiem en onderwijs. Wethouder economie Richard Korteland van de gemeente Papendrecht en organisator van het congres Aerospace meets Maritime over de samenwerking. “Een goede zaak voor de regio en de doelen die de beide organisaties nastreven. Met dank aan alle partners zetten we op deze manier onze economisch sterke punten nadrukkelijk op de kaart.”

Ook voorzitter Teun Muller van de Stichting Ondernemersprijzen Nederland is blij dat de beide organiserende partijen elkaar gevonden hebben. “De Innovatie Award is een jaarlijks terugkerende innovatiewedstrijd voor regionale producten, diensten en samenwerkings-verbanden. Dit sluit naadloos aan op het programma van het congres Aerospace meets Maritime. De evenementen versterken elkaar in hoge mate.”