Overig

Balanceren

141

Werkgevers Drechtsteden

Het is al vaak gezegd: het zijn roerige tijden. Onverwachte veranderingen volgen elkaar in een onvoorstelbaar tempo op. Stikstofproblematiek, vuurwerk en regionale bereikbaarheid worden ineens heel relatief als we zien wat er zich op dit moment wereldwijd afspeelt. Er worden grote beslissingen in heel korte tijd genomen.

Daarbij worden traditionele grenzen snel geslecht. Waar we de afgelopen jaren bijvoorbeeld mondjesmaat hier en daar wat experimenten zagen om zorg via videoverbindingen te verlenen, staat dat nu volop in de belangstelling en wordt het daadwerkelijk gebruikt.  Medische apparatuur is in grote hoeveelheden noodzakelijk om op de huidige schaal zorg te kunnen verlenen.  

Alles komt op deze manier in een snelkookpan bij elkaar: techniek, ICT toepassingen, cyber veiligheid en medische hulpverlening. Waar we ons nog niet zo lang geleden zorgen maakten over de beschikbaarheid van medewerkers voor de technische sector en de zorg, zie je nu heel duidelijk dat dat eigenlijk een hele ouderwetse benadering is. De combinatie van die twee is waar een grote behoefte aan is. Liefst personen die goed thuis zijn in de techniek en daarnaast het empathische vermogen hebben om zorg te verlenen. “We weten nog niet wat de banen van morgen zijn” is een veelgehoorde uitdrukking. Wat we nu zien maakt duidelijk dat dat niet de banen van morgen maar de banen van vandaag zijn! 

In de regio Drechtsteden zijn recent grote stappen gemaakt om tot regionale HBO-opleidingen te komen. Daarbij wordt met open vizier gekeken naar welke opleidingen dit dan zouden moeten zijn. Technisch, ICT, cyberdeskundigen, netwerkexperts? Het blijkt lastig om met elkaar te benoemen en uit te puzzelen welke opleidingen dit dan zouden moeten zijn. We zien dagelijks dat de grote behoefte ligt in gebieden die we nu nog als gescheiden zien: of je gaat de techniek in of je gaat de zorg in. Zo eenvoudig ligt het niet meer. Met elkaar moeten we experimenteren en ontdekken wat de juiste opleidingen zijn. En daarbij moeten we ook durven kijken naar de vorm. Een meerjarige voltijdsopsleiding? Een verkorte vorm? Meerdere korte “sprints” op specifieke onderwerpen en thema’s? Dat vraagt om samenwerken en daar is elkaar kennen en onderling vertrouwen voor nodig. 

De regio Drechtsteden en Gorinchem maakt zich sterk om hier daadkrachtig op in te spelen, zo zijn campussen en het realiseren van (meer) HBO onderdeel van de plannen voor de RegioDeal. Dit zijn geen vergezichten, maar concrete plannen.  

Vanuit diverse kanten zult u hierover de komende maanden geïnformeerd worden. Schroomt u niet om aan te haken, mee te doen en uw visie en wensen te delen. Op die manier kunnen we als regio samen de koers uitzetten en zo krachten bundelen voor morgen. Werkgevers Drechtsteden zet zich onder andere met de innovatietafels actief voor in. Samen sterker, juist nu!