Overig

“Ik geloof niet alleen in vrouwen, ik geloof in inclusie”

576

Interview, Vice-President Sales Public KPN, Chantal Roest  

Chantal Roest is een echte topvrouw. Zij ontwikkelde zich in haar carrière in verschillende sectoren en valt op in haar functie van Vice-President Sales Public bij KPN en als bestuursvoorzitter van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Ook haar rol als voorzitter van het bestuur van Topvrouwen Award Rotterdam Drechtsteden vervult zij met verve. Tijd om haar een aantal vragen voor te leggen.

Zou je wat meer over je carrière kunnen vertellen? 

“Na mijn HR-studie heb ik vooral bij grotere corporates en organisaties gewerkt in verschillende rollen. Het begon met een salesfunctie bij Xerox. Daarna heb ik bij het grote Randstad veel mogelijkheden aangegrepen om me zo breed mogelijk te oriënteren. Ik ontdekte daar dat grote organisaties, strategisch complexe onderwerpen en resultaatgericht werken mij goed liggen. Ik hou van die verantwoordelijkheid en die kreeg ik dan ook bij achtereenvolgens Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam. Bij die laatste had ik een internationale rol, dus de overstap naar het puur Nederlandse KPN lag niet direct voor de hand. Maar ik was klaar voor een volgende stap en die kans kreeg ik hier. In juli 2018 begon ik in eerste instantie als Sales Director Lokale Overheid en het voelde meteen als een warm bad. Samen met het team wil ik ervoor zorgen dat KPN Public een relevante dienstverlener is die de Nederlandse samenleving veilig houdt en beschermt tegen digitale gevaren en risico’s.”  

Waarom is het fijn om onderdeel te mogen uitmaken van KPN?  

“KPN is een Human Tech bedrijf dat midden in de Nederlandse samenleving staat. Tegelijkertijd bieden we ICT-dienstverlening die er wezenlijk toe doet. We geloven in de kracht van verbinding en door te verbinden maken we het leven vrijer, leuker en makkelijker. We zijn met recht hét netwerk van Nederland en verbinden al bijna 140 jaar heel Nederland met elkaar: mensen en bedrijven, om ze samen tot meer in staat te stellen. Daarnaast vind ik het heel aansprekend dat KPN ook haar MVO-rol heel serieus neemt. Neem bijvoorbeeld het KPN Mooiste Contact Fonds, het fonds dat in 2007 werd opgericht. Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om verschillende redenen hebben sommige mensen minder aansluiting bij de wereld om hen heen dan ze zouden willen. Daardoor ligt sociaal isolement op de loer. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar wat aan te doen. Wat me ook bijzonder aanspreekt is dat we samen met onze klanten continue een digitaal antwoord willen vinden op complexe vraagstukken die gaan over ondermijning en ontwrichting van de samenleving. En dat mag ik doen met een heleboel mooie en geweldig slimme mensen.”  

“Vrouwelijke ondernemers en bestuurders als sterke leiders; er zijn dikke boeken over geschreven.”

Zijn we ons inmiddels niet voldoende bewust van de digitale risico’s?  

“Dat mag wat mij betreft nog heel wat meer. De wereld om ons heen verandert heel snel. Het lastige is dat alles wat digitaal is onzichtbaar en niet tastbaar is. En wij mensen, vooral de groep baby boomers, zijn analoog opgegroeid. Zij zijn geen digital natives zoals de huidige jongere generaties. Maar zij nemen nu wel de beslissingen ten aanzien van cybersecurity voor overheden en bedrijven. Deze groep vertrouwt vaak nog erg op ‘zien is geloven’. Daarmee gaat kostbare tijd en veel geld verloren. Elke week lezen we tenslotte nieuwsberichten over datahacks, phising, DDos-aanvallen, ransomwareaanvallen, et cetera. KPN organiseert regelmatig bijeenkomsten over cybersecurity, veilig (thuis)werken en dergelijke. Ik raad iedereen aan om hier eens zijn licht op te doen. Echt, voorkomen is beter dan genezen.” 

Wat is je motto?  

“Word wie je bent. Er zijn oneindig veel mensen die iets van je vinden, maar het belangrijkste is dat jij jezelf elke dag in de spiegel aan kunt kijken.”  

Wat heb je gedaan om je doel te bereiken? 

“Hard werken, netwerken, vertrouwen hebben in je vaardigheden en je toegevoegde waarde. Ook het vragen van support van je omgeving zoals je familie, vrienden, netwerk en collega’s die je kunnen helpen bij je persoonlijke ontwikkeling en groei heeft daaraan bijgedragen. En niet geheel onbelangrijk: mensen laten weten dat je ambitie hebt en resultaten neerzetten.” 

Is er wel een speciale award nodig voor vrouwen?  

“De toegenomen aandacht voor diversiteit, inclusie en het instellen van een vrouwenquotum voor de top van grote bedrijven betekent niet automatisch dat je als vrouw vanzelf op een toppositie komt. Er zijn mijns inziens drie dingen wezenlijk veranderd. Ten eerste de invoering van het vrouwenquotum voor de Raad van Commissarissen (RvC) van beursgenoteerde bedrijven. De invulling van die wet op zichzelf vind ik niet het belangrijkste. Het gaat maar om een hele kleine groep vrouwen die kans maakt op een RvC-functie. Het is vooral de kracht die ervanuit gaat. Bedrijven in Nederland zijn blijkbaar niet in staat om dit zelf te doen. Ten tweede is het positief dat zowel vrouwen als mannen elkaar steeds meer vooruithelpen. Dat is een verandering in mindset en cultuur die bijdraagt aan persoonlijke groei. Dat is leiderschap. Het stadium van ‘moeten’ zijn we wel voorbij. Nu gaat het er steeds meer om hóé we samen gaan ‘dansen’ aan de managementtafel. Ten slotte, het onderwerp diversiteit is bij grote corporates inmiddels één van de vijf belangrijkste strategische onderwerpen aan de bestuurstafel. Dat geloof ik echt. Tegelijkertijd zijn er nog veel bedrijven die erg bleu tegenover dit onderwerp staan. Zij hebben geen idee hoe hier invulling aan te geven. Bij KPN is diversiteit al langer onderwerp van gesprek. Ik ben er trots op bij zo’n werkgever te werken. Ook wat dat betreft zijn we een bedrijf dat midden in de samenleving staat, voortdurend op zoek om het nog beter te doen. Dus ja, zo’n award is nog steeds heel belangrijk om te laten zien dat er prachtvrouwen en topvrouwen zijn. En dat ze hartstikke zichtbaar zijn.” 

Heb je nog tips voor andere vrouwen? 

“Als vrouw heb je heel veel verschillende rollen – moeder, dochter, vriendin, partner, werknemer, mantelzorger et cetera. Als er te veel rollen komen, zie je vaak dat wij één of meerdere rollen laten vallen. We stoppen bijvoorbeeld met werken of gaan minder werken. Ik ben ervan overtuigd dat die rollen prima naast elkaar kunnen bestaan en dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten. Kies voor kwaliteitsmomenten in plaats van kwantiteit. Bovendien hoef je niet voor alle rollen een negen te halen. Speel er meer mee. Vandaag ben ik thuis omdat één van mijn kinderen ziek is. Ik heb een werkgever die digitaal werken uiteraard stimuleert, hierdoor heb ik gewoon al mijn afspraken kunnen nakomen, terwijl ik de hele dag thuis ben geweest bij mijn kindje. Dat is heel goed van KPN en dit is hoe het ook zou moeten zijn. Met een beetje wederzijds begrip en ruimte kom je met elkaar al heel ver. Daarnaast pakt mijn man zijn rol als partner en geeft  hij mij niet het gevoel dat hij iets voor mij opoffert. It takes two to tango.”    

Waarom is KPN gastheer van het event Topvrouwen Award Rotterdam Drechtsteden? 

“Bij KPN geloven wij in verbinding. Dat zie je onder andere terugkomen bij het Mooiste Contact Fonds dat verschillende maatschappelijke initiatieven ondersteunt, waarbij mensen en bedrijven met elkaar in verbinding worden gebracht. Daarnaast is KPN niet alleen landelijk, maar juist ook regionaal en lokaal aanwezig en betrokken bij bedrijven en organisaties. Het event sluit hier mooi bij aan. Wat mij betreft spelen niet alleen vrouwen, maar juist ook mannen een belangrijke rol in de discussie over hoe we meer invulling geven aan evenwicht aan de managementtafel. Daarom zijn we met zowel vrouwen als mannen in gesprek gegaan. Ik geloof namelijk niet alleen in vrouwen, ik geloof in inclusie. Met bewustwording over onze onbewuste vooroordelen.”  

Als vrouw heb je heel veel verschillende rollen.”