Overig

Benut de fiscale innovatieregelingen

468

Houdt u zich bezig met technologische vernieuwing en ontwikkeling? In dat geval kunt u misschien gebruik maken van een of meer fiscale innovatieregelingen om zo de kosten te drukken van dit onderzoek. Na het lezen van deze column hoeft u geen kansen meer onbenut te laten.

De eerste fiscale innovatieregeling is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Met de WBSO hoeft u minder loonheffing af te dragen en verlaagt u de loonkosten van uw personeel. Als u geen personeel in dienst heeft, kunt u als zelfstandige gebruik maken van de WBSO als u jaarlijks ten minste 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) besteedt. In dat geval krijgt u een extra zelfstandigenaftrek van € 12.310 (bedrag 2014). De aftrek is hoger als u een starter bent.

De tweede innovatieregeling is de research & development-aftrek (RDA). De RDA is een extra aftrekpost in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting voor kosten en investeringen voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Het bedrag van de aftrek hangt af van het aantal uren dat wordt besteed aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Als maandelijks gemiddeld minder dan 150 uur wordt besteed aan de ontwikkeling bedraagt de aftrek € 15 per S&O-uur. Als meer tijd wordt besteed aan onderzoek wordt de aftrek gebaseerd op de geschatte kosten van het project. Het voordeel van de RDA kan voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting oplopen tot 15% van de kosten en voor ondernemers in de inkomstenbelasting tot wel 26,8%.

De derde en laatste fiscale innovatieregeling is de innovatiebox in de vennootschapsbelasting. De innovatiebox is een fiscale faciliteit aan de opbrengstkant van de ontwikkeling van nieuwe producten. Nadat de voortbrengingskosten van de ontwikkeling van een octrooi of het onderzoek waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven zijn ingelopen, wordt de daarmee behaalde winst belast tegen een tarief van 5% vennootschapsbelasting in plaats van het normale tarief van maximaal 25%. Verliezen in deze box vallen niet onder de 5% maar zijn volledig verrekenbaar met de winsten van andere activiteiten.

De sleutel tot al deze voordelen is de S&O-verklaring. Deze kan aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl). De S&O-verklaring kan worden aangevraagd voor veel innovatie- en onderzoeksprojecten. De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door technisch adviseurs van de RVO. Het maakt daarbij niet uit hoe groot uw onderneming is en hoe succesvol uw product is.

De S&O-verklaring kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd over perioden van drie tot en met twaalf maanden. Uw aanvraag moet minstens één maand voor het begin van de projectperiode worden ingediend. Voor projecten die starten per 1 januari 2015, moet uw aanvraag uiterlijk 30 november 2014 zijn ingediend. Zelfstandige ondernemers zonder personeel kunnen daarentegen tot 31 december de aanvraag indienen. Een te late indiening betekent dat u pas per 1 februari 2015 recht heeft op de fiscale voordelen. Dien uw aanvraag dus tijdig in!

Jan van Neerbos

Verstegen accountants en adviseurs