Overig

Bescherm u tegen inlenersaansprakelijkheid

990

Volgens een onderzoek van uitzendbureau Manpower zijn werkgevers voor het eerst in twee jaar weer positief over de verwachte werkgelegenheid. Dit is opnieuw een teken dat er hopelijk binnenkort een einde komt aan de voortslepende economische crisis. Bij een aantrekkende economie zullen er snel meer uitzendkrachten worden ingehuurd. Voor mij een reden om in deze column stil te staan bij het risico op inlenersaansprakelijkheid.

Als inlener (of doorlener) bent u aansprakelijk voor de loonheffingen en de btw die de uitlener moet afdragen. De inlenersaansprakelijkheid moet voorkomen dat de Rijksschatkist inkomsten mist, wanneer (malafide) uitleners de verschuldigde loonheffingen en btw niet betalen. Als inlener kunt u dus ongemerkt een behoorlijk risico lopen, ook als u te goeder trouw bent.

Van het uitlenen c.q. inlenen van personeel is sprake wanneer een uitlener zijn werknemer(s) onder leiding en toezicht van de inlener werkzaamheden laat verrichten. Dit kan een zeer tijdelijke uitzendkracht zijn, maar ook iemand die voor langere tijd is gedetacheerd. Zeker indien u meerdere personeelsleden inleent, kan het bedrag waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden behoorlijk oplopen. Er zijn gelukkig verschillende manieren waarmee u zich tegen de inlenersaansprakelijkheid kunt beschermen.

De meest bekende manier om het risico te beperken, is door als inlener bedragen te storten op een zogenaamde g-rekening (geblokkeerde rekening). Een g-rekening is een rekening die de uitlener aanhoudt bij een bank. De uitlener kan het saldo van de g-rekening in principe alleen gebruiken om de verschuldigde loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. Wanneer u als inlener een deel van het factuurbedrag op de g-rekening van de uitlener stort, heeft u in zoverre het risico op aansprakelijkstelling beperkt. Onder strenge aanvullende voorwaarden kunt u daarnaast door de Belastingdienst gevrijwaard worden. Deze voorwaarden zijn minder streng indien u personeel inleent van een uitzendbureau dat staat geregistreerd in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Een tweede manier om u tegen de inlenersaansprakelijkheid te beschermen, is door regelmatig een verklaring van betalingsgedrag op te vragen. Deze verklaring vraagt u aan bij de uitlener die deze op zijn beurt bij de Belastingdienst dient aan te vragen. Een derde beschermingsmaatregel is het rechtstreeks storten van bedragen op een speciale rekening van de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt per uitlener bij welke bedragen er ten behoeve van hem zijn gestort.

Het systeem van rechtstreekse stortingen zal op korte termijn verder worden doorgevoerd. Naar verwachting treedt per 1 juli 2014 een depotstelsel in werking. Een uitlener die niet SNA-gecertificeerd is, is verplicht een depot aan te houden bij de Belastingdienst. Bij een niet gecertificeerde uitlener, moet de inlener straks een deel van het factuurbedrag (in beginsel 35%) overmaken op de depotrekening van de uitlener. Wanneer u dit straks als inlener (onbewust) niet doet, loopt u het risico op een forse verzuimboete. Deze boete staat los van het risico dat u daarnaast aansprakelijk wordt gesteld.

Slot
Economisch gezien lijkt eindelijk de lente in aantocht. Wanneer u als gevolg van de bloei personeel inleent, adviseer ik u steeds de risico’s die u loopt goed in kaart te brengen. Een onverwachte aansprakelijkstelling zou uw bedrijf immers toch weer in zwaar (winter)weer kunnen brengen.

– Jan van Neerbos