Overig

Besluit over vernieuwbouw De Kuip eind januari

774

Het besluit over het laten verbouwen van de Kuip door Feijenoord Founders Consortium (BAM) zal eind januari 2015 worden genomen. Feyenoord  (stadion, sportclub en BVO) zullen de komende tijd gebruiken om de laatste ideeën door te rekenen, zoals die deze week door BAM zijn neergelegd.

Uit de grondige rekenexercitie moet duidelijk worden hoe de vernieuwbouwplannen optimaal te financieren zijn en of deze Feyenoord jaarlijks onder aan de streep ook een dusdanige plus opleveren, dat de club zich qua begroting en daarmee ook sportief blijvend kan meten met de andere Nederlandse topclubs en de subtop in Europa.

In mei 2014 werd besloten tot het einde van het jaar exclusief met FFC/BAM verder te werken aan plannen tot vernieuwbouw van Stadion Feijenoord. Het consortium gaf destijds aan de zogenoemde Verkenners aan het stadion voor een totale bouwsom van maximaal 200 miljoen euro te kunnen moderniseren en uitbreiden conform door Feyenoord gestelde eisen.

BAM is sindsdien druk in de weer geweest met het inpassen van lastige wijzigingen in de eerder door de bouwer voorgestelde constructie. Zo dreigde de top van de pylonen van de nieuwe constructie tot aan de rand van de aangrenzende bebouwing te komen. Ook de vereiste dakconstructie pakt fors duurder uit dan in eerste instantie door de BAM werd voorzien. De beoogde bouwer komt hierdoor tot een aanzienlijk hogere bouwsom dan het eerder overeengekomen maximum van 200 miljoen euro.

De stuurgroep, met afgevaardigden uit de Feyenoord-familie en ex-Verkenner Hans Vervat als projectdirecteur, zal de komende weken gebruiken om de laatste door BAM aangeleverde ideeën te beoordelen en door te rekenen. Daarbij moet dus ook worden gezocht naar aanpassingen van de plannen en wensen, om te zorgen dat de verbouwing in zijn geheel straks nog binnen budget is te realiseren.  Vervat noemt het uitstel van enkele weken ‘jammer, maar verstandig en noodzakelijk’. ‘Dit project is voor zowel Feyenoord als de stad te belangrijk om het risico te lopen dat je een overhaast besluit neemt. Hetgeen BAM nu op tafel heeft gelegd is het beste dat ze kunnen leveren. Ook voor BAM gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Met die wetenschap gaan we nu doorrekenen of dit een haalbare kaart is en of hetgeen nu voorligt inderdaad de beste huisvestingsoplossing voor Feyenoord is.’ Alles draait daarbij om de vraag of Feyenoord hiermee inderdaad financieel de beste stap kan zetten, die nodig is om de komende jaren en decennia een topploeg in het mooiste stadion te kunnen blijven. Daar doen we het immers allemaal voor.’