Overig

“Bezoek Balkenende is absoluut een hoogtepunt“

763

“De toespraak van ex-premier Jan-Peter Balkenende op 11 april was een hoogtepunt, de gegroeide afstand tussen het landelijk bestuur en de departementen was wat minder. Gelukkig gaat het daarmee weer de goede kant op,” zegt Rob Heijkoop, die – tegelijk met vice-voorzitter Xandra Hovius en secretaris Aad Pausma – afscheid neemt als voorzitter van het departement Dordrecht.

“Grote ondernemingen zijn, mede als gevolg van de bonuscultuur, vooral gericht op de korte termijn. Ze willen zo snel mogelijk veel geld verdienen, maar zouden een voorbeeld moeten nemen aan MKB-ondernemingen. Die hebben een veel gezondere filosofie, door vooral naar de langere termijn te kijken en bezig te zijn met de vraag hoe ze hun bedrijf kunnen klaarzetten voor de volgende generatie. Die opmerking van Balkenende is mij goed bijgebleven. Zijn optreden was boeiend. Hij heeft zijn geplande speech – ‘Over governance en maatschappelijke verantwoordelijkheid: hoe verder?’ – snel terzijde gelegd. Aan de hand van zestien steekwoorden uit het publiek heeft hij vervolgens moeiteloos 55 minuten gesproken. Zelfs aan het einde zaten alle 105 bezoekers nog ademloos te luisteren.”

Door op tijd een grappige anekdote te vertellen, bereikt de voormalige eerste minister dat er ook naar serieuze zaken geluisterd wordt. Heijkoop: “Hij vertelde dat de ambassade er altijd voor zorgde dat er autobladen op zijn hotelkamer lagen. Nadat hij had gezegd dat hij ook wel eens een kunstmagazine wilde zien, heeft hij nooit meer een blad gezien. In een emiraat, waar alcohol taboe is, heeft een ambassademedewerker de bewaking omzeild door flesjes bier in een EHBO-koffer te verstoppen en onder het mom van ‘medicijnen’ bij de premier gebracht.”

Sprekers

De kwaliteit van de sprekers was elf jaar geleden al één van de redenen waarom Rob Heijkoop zich aangetrokken voelde tot De Maatschappij. “Ik kende toenmalig departementsvoorzitter Antoon de Kamper. Bij zijn aantreden formeerde hij een geheel nieuw bestuur. Daarom ben ik in 2001 niet alleen lid, maar meteen vice-voorzitter geworden. In het begin schrok ik van het grote aantal oudere leden, maar de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan verjonging en geprobeerd jonge ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars naar binnen te halen. Dat is gelukt, waardoor het ledenbestand nu heel gemêleerd is. Oud, jong, autochtoon, allochtoon, ondernemers, maar ook wethouders en burgemeesters maken nu deel uit van ons ledenbestand,” aldus Rob Heijkoop, die De Kamper in 2008 opvolgde als voorzitter. “We bieden een platform voor mensen die graag wat willen opsteken en in kort tijdsbestek veel mensen willen zien. Wanneer ik leden spreek, die jarenlang geen bijeenkomst hebben bijgewoond, zijn ze verbaasd over de kwaliteit van onze leden! In het bestuur zijn nog niet alle onderdelen van de Gouden Driehoek – ondernemers, onderwijs en overheid – evenredig vertegenwoordigd, maar we zijn altijd op de akker om verder te ploegen.”

Heijkoop en zijn collegaʼs treden af omdat zij het belangrijk vinden een bestuur regelmatig te verversen. “Nieuw bloed in de organisatie levert nieuwe heldere ideeën op, waarbij we absoluut de beste in de regio willen blijven met onze sprekers. Denk aan mensen als Raymond Cloosterman van Rituals en Kommer Damen van de gelijknamige scheepswerf. Niet voor niets zijn andere clubs daar jaloers op.” Terugkijkend was het bezoek van Balkenende een absoluut hoogtepunt.