Overig

Blue Peter en MKB als Groeikeurmerk

548

Sponsor is een vijandig begrip, vindt Blue Peter. Begunstiging mede ter wille van eigen sier in maatschappelijke betrokkenheid, past de ondernemer beter. Grote nationals en multi’s doen niet anders en dat is goed. Blue Peter vindt het terecht wanneer je als MKB-er een touwpomp schenkt om 50 mensenlevens te redden en je het incorporeert in je MVO en Duurzame Betrokkenheid.

In het MKB waar men er ook zo over denkt heerst echter het probleem dat men in de marketing-communicatie (mc) met een dergelijke uitstraling nog niet zo adequaat de weg weet. Punt is dat Blue Peter in zijn hoofddoel, het creëren van WATERBEWUSTZIJN, in feite een mc-organisatie is en daarbij ook kan helpen. Ondersteunen vooral.

De kunst tegenover doneren is een mc-reward te stellen. Voor het MKB daarbij de jaarlijkse donaties láág te houden, om er een veelvoud aan exposure voor terug te kunnen bieden. We praten dan in de Rijnmond over een jaarlijkse begunstiging voor Blue Peter van €250 – €1000, met een reward vanuit de mc-specialisten.

Het Recognition Badge MVO/Duurzaam door Blue Peter tegen voornoemde donaties af te geven is aanleiding een Memorandum Of Understanding aan te gaan met een zojuist opgerichte stichting, die een MVO Groeikeurmerk nastreeft. Die Stichting heet voluit: Stichting Bevordering Duurzame Strategie & Bedrijfsvoering. Speciaal op het MKB gericht.

Voor die stichting gaan Jac Tomas en Ruud Guillaume, beiden van huis uit bedrijfskundig adviseur het MVO/Duurzaam badge voor bedrijven inhoud geven, waartoe sowieso Blue Peter & Rijnmond Business reeds zorgdragen. Creativiteit, tekst + ontwerpbijdragen worden door Blue Peter om niet verzorgd. Immers: Blue Peter ontvangt reeds geld van die bedrijven voor haar charitatieve doelstelling.Touwpompen vooral.