Overig

Boeiende en leerzame workshops bij CHEMGroep

482

Voorafgaand aan de Business Ontmoet Business bijeenkomst op dinsdag 12 mei konden de ‘Vrienden van Rijnmond BUSINESS’ gratis deelnemen een twee meer dan boeiende en leerzame workshops bij de CHEMGroep in de Botlek. De workshops werden verzorgd door Paul Heinerman (MVO) en Raymond Bekker (Veiligheid).

Paul Heinerman over MVO: ‘MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslising een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij voor zover mogelijk rekening met alle stakeholderbelangen. Elke beslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een bedrijf. Stakeholders kunnen zijn: de medewerkers van een bedrijf, de klanten, omwonenden, leveranciers, investeerders, maar ook de belastingdienst, het UWV en de maatschappij in algemene zin, waarbij je ook moet denken aan de effecten op mens & natuur. MVO creëert waarde op de 3 P’s, te weten Profit (economisch), Planet (ecologisch) en People (sociaal) gebied.’ Het door Heinerman gebruikte werkmodel betreft input, throughput en output. Volgens dit model kijk je per fase naar de impact op de 3 P’s. Hij neemt de deelnemers mee bij de volgende stappen: 1. Missie – Wat ga je doen of produceren? 2. Visie – Hoe ga je dat doen? en 3. Strategie – Welke middelen heb je beschikbaar? Bij de implementatie van MVO is weten wat je kunt meten? Begin bij een 0-meting. Waar staat het bedrijf nu? Er volgen zeven stappen. Procesmanagement, Middelen (ICT en media), HRM, Organisatie, Communicatie, Salesmanagement en Mediabeleid. Alle zeven aspecten kunnen via input/troughput en outputmodel geanalyseerd worden, waarbij de effecten op de 3 P’s zichtbaar gemaakt dienen te worden. Hierna volgt de scenarioplanning. Paul Heinerman: ‘Bepaal eerst een aantal scenario’s aan de hand waarvan je denkt dat je de toekomstige ontwikkelingen kunt beschrijven en geef aan welke effecten dit naar verwachting heeft op het bedrijf en de overige stakeholders. Dan volgt er een tussentijdse evaluatie. Hoe ver zijn we nu? Vervolgens de zorgplicht. Goed werkgeverschap = de zorgplicht die de werkgever richting medewerkers en uitzendkrachten en zzp ‘ers heeft, waarbij uit recente jurisprudentie blijkt dat de rechter de zorgplicht steeds ruimer interpreteert.’ Tot slot gaat Paul Heinerman nog in op Accountability, Transparantie, Ethisch gedrag, Respect voor de belangen van de stakeholders, Respect voor de wet, Respect voor internationale gedragsnormen en Respect voor mensenrechten. Natuurlijk hebben de deelnemers veel vragen en er volgt een interessante discussie, die abrupt eindigt om van groep en zaal te wisselen.

Raymond Bekker neemt de deelnemers mee in de wereld van veiligheid en gedrag. Raymond Bekker: ‘Het gaat bij veiligheid en gedrag met name om cultuur en volwassenheid. We beschrijven de Bradley curve. Deze kent 4 fases.

Fase 1: Reactief:

Medewerkers volgen veiligheidsregels, enkel en alleen uit zelfbescherming. Goed veiligheidsmanagement ontbreekt en taken worden gedelegeerd naar veiligheidskundigen.

Fase 2: Afhankelijk:

Medewerkers zijn afhankelijk van het management dat naleving van veiligheidsregels en -voorschriften afdwingt.

Fase 3: Onafhankelijk:

Medewerkers zijn onafhankelijk van het management in het naleven van voorschriften en zijn in staat zorg te dragen voor zichzelf en hun erkomgeving.

Fase 4: wederzijds afhankelijk:

Medewerkers houden gezamenlijk hun werkomgeving op peil op basis van wederzijds vertrouwen en trots.

Waarom eigenlijk een sessie over gedrag? Raymond Bekker: ‘Omdat praktisch alle ongevallen worden veroorzaakt door het gedrag van “iemand” ? Omdat het beïnvloeden van iemands gedrag zo moeilijk is ? Omdat gedrag resulteert uit zoveel variabelen: persoonlijke doelen, doelstellingen van de organisatie, groepsnormen, individuele houdingen, persoonlijkheid, waarden, geloof, gemoedstoestand, ……? Omdat slechts 30% van ons gedrag weloverwogen of bewust is, de rest is puur gewoonte, veilig of onveilig ? Omdat onveilig gedrag het gevolg kan zijn van een ander probleem, zoals onduidelijke veiligheidsvoorschriften, onduidelijke prioriteiten, falend leiderschap ? Wat het ook mag zijn, het enige gedrag dat je gegarandeerd kunt veranderen, is je eigen gedrag!’

Raymond Bekker toont de deelnemers alle fases waarin het bedrijf, de leiding ervan en de medewerkers zich bevinden daar waar het gaat over veiligheid en gedrag. De fases die een organisatie door moet maken en de mogelijke maatregelen die er getroffen dienen te worden.

Dat veiligheid en gedrag een thema is waar vaak nog veel te gemakkelijk over wordt gedacht blijkt wel uit de boiende discussie die volgt.

Na afloop van de workshops was het tijd om te netwerken tijdens de BOB borrel en hierbij na te praten over de inhoud van de besproken thema’s deze middag.

Wilt u meer informatie over CHEMGroep en/of over deze twee thema’s, neemt u dan gerust contact op met Peul Heinerman. Hij is bereikbaar per telefoon

via (0)181 21 36 36, of per mail:

P.heinerman@chemprojects.nl