Overig

Bruggenbouwer tussen de drie O’s: overheid, onderwijs, ondernemers

1633

Bedrijven in de regio zijn op zoek naar gekwalificeerd personeel en willen in een zo vroeg mogelijk stadium in contact komen met -veelbelovende- leerlingen vanuit het middelbaar onderwijs. Frans van Weert en Daphne van Lubeek vervullen met hun bedrijf Konekto hier een belangrijke rol in.

Arie van den Herik is ook aangeschoven. Met zijn bedrijf Arbeidsmarkt en Onderwijs opereert hij in hetzelfde werkveld. Wellicht gaan beide bedrijven in de nabije toekomst dan ook samen verder. Daphne van Lubeek over Konekto. “Het onderwijs verandert. In plaats van kennisoverdracht gaat het aanleren van vaardigheden een steeds groter onderdeel uitmaken van de lespakketten. Die (praktijk)vaardigheden leer je het beste in de praktijk. In dit kader is onze missie het stimuleren en ondersteunen van een duurzame samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.” Vijf jaar geleden begon Konekto met het begeleiden van de verplichte maatschappelijke stages voor leerlingen van het Middelbaar Onderwijs. Met de (nu nog verplichte) maatschappelijke stage maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor de Konekto-methode. Deze methode zorgt er voor dat de (stage)activiteiten van stagiair(e)s met een web applicatie gevolgd én gestuurd kunnen worden. Handig ook voor de ondernemer, want hij kan zich een beeld vormen van een leerling die op termijn wellicht interessant kan zijn voor zijn bedrijf.

Intermediair
Frans van Weert: “Vanuit onze activiteiten voor de maatschappelijke stages, is onze dienstverlening verbreed naar beroepsstages. Wij begeleiden en ondersteunen scholen c.q. leerlingen én het bedrijfsleven door als intermediair op te treden bij bijvoorbeeld het organiseren van stageplekken. Zo kan elke partij zich op zijn primaire taak blijven richten en leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en een bijdrage aan het ontwikkelen van een betere samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Die hebben elkaar namelijk hard nodig.” Konekto begeleidt voor twaalf scholen in de regio zo’n 2500 leerlingen per jaar bij hun stages. Gebleken is dat leerlingen zelf in hun stageplek kunnen voorzien. “Scholen focusten zich op de stageplekken, op de bemiddeling om leerlingen bij bedrijven te plaatsen. Onze insteek is om leerlingen uit te leggen dat ze op stage moeten en dat dit goed is voor hun ontwikkeling. Wij leggen ze uit hoe ze stageplekken moeten zoeken. Ze gaan daar zelf mee aan de slag en dat lukt ze uitstekend. Iets dat door schooldirecties voor onmogelijk werd gehouden. Natuurlijk ondersteunen wij ze als dat nodig is. Soms moet je de leerlingen prikkelen, en daar hebben wij instrumenten voor via web applicaties.”

Regionale functie
Arie van den Herik richt zich met zijn bedrijf op dezelfde doelgroepen en activiteiten als Konekto, maar dan meer gericht op het MBO. “Wij hebben dagelijks met dezelfde problematieken te maken. Scholen hebben weinig contact met de ‘buitenwereld’, vertegenwoordigers uit het onderwijs tref je zelden bij netwerkbijeenkomsten. Maar het ontbreekt ook aan structureel contact tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Wij kunnen dit in gezamenlijkheid opvangen en oplossen door onze kennis en netwerken te koppelen. Via ons omvangrijke relatienetwerk kunnen wij leerlingen, zowel vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven gezien, kennis laten maken met het bedrijfsleven door het organiseren van kwalitatieve stage- en afstudeerplekken.” Daphne van Lubeek: “Idealiter zou hieruit een regionaal bureau voor onderwijs en arbeidsbemiddeling kunnen ontstaan. Op het moment dat je een leerling volgt, kunnen ondernemers al in een vroeg stadium voorsorteren bij de selectie van toekomstige medewerkers. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een goede en constructieve samenwerking ontstaat tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Wij beschikken over de instrumenten en de formats hiervoor. De dienstverlening is zelfs uit te breiden met docentenstages, het verzorgen van gastlessen en het organiseren van workshops. “Werkgevers juichen het idee van een regionaal bureau voor onderwijs en arbeidsbemiddeling van harte toe,” zegt Van den Herik. “Leerlingen in beeld brengen en in beeld houden, daar help je bedrijven ongelooflijk mee. Zij zitten niet op het ‘gedoe’ hieromtrent te wachten. En scholen kunnen dat in de huidige onderwijsvormen lastig oplossen. Zij zijn vooral goed in het geven van onderwijs en dat moet zo blijven.”

De sleutel voor de toekomst is samenwerken. De driehoek overheid, onderwijs en ondernemers ziet het zelfs als noodzaak. Bedrijven en scholen kunnen het niet alleen. Daar hangt wel een prijskaartje aan waarbij de overheid moet bijspringen, is de mening van Van den Herik. Frans van Weert ziet een mooie toekomst in het verschiet voor Konekto. “Op termijn leveren we veel meer producten aan scholen, bedrijven en gemeentes. En allemaal rond het thema: de nieuwe verbindingen met daarbij de focus op de ontwikkeling van mensen. Daarmee begin je in het onderwijs en wij willen niets liever dan die verbindingen leggen tussen de Gouden Driehoek overheid, onderwijs en ondernemers.”