Overig

Btw-teruggave op de privéauto?

833

In mijn vorige column schreef ik over het privégebruik van de zakelijke auto. In deze column draai ik de zaak om. Wat zijn de fiscale mogelijkheden van het zakelijk rijden met een privéauto? Daarbij ga ik met name in op de fiscale positie van de zelfstandige professional (zp’er).

Wanneer een zp’er een auto aanschaft, moet hij allereerst besluiten of hij deze auto als privévermogen of als ondernemingsvermogen aanmerkt. De zp’er is vrij in zijn keuze als hij de auto zowel zakelijk als privé voor meer dan 10% gebruikt (gemengd gebruik). Van belang is dat de zp’er zowel een keuze moet maken voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting. Het is goed mogelijk om de auto voor de omzetbelasting als zakelijk aan te merken en voor de inkomstenbelasting als privé. De meest voordelige optie is onder meer afhankelijk van de waarde van de auto en van het verwachte (privé)gebruik.

Voor elke zakelijke kilometer die een zp’er rijdt met een privéauto, mag de zp’er 19 cent in mindering brengen op zijn fiscale resultaat. Als gevolg is de zp’er minder inkomstenbelasting verschuldigd. Het is echter ook mogelijk om een deel van de btw in aftrek te brengen. De zp’er mag de btw die ziet op onderhoud en gebruik aftrekken naar evenredigheid van de gereden kilometers. Een voorbeeld maakt dit duidelijker.

Stel dat een zp’er op jaarbasis 30.000 kilometer rijdt met zijn privéauto, waarvan 20.000 zakelijk. De auto heeft een cataloguswaarde van € 40.000 en de btw op de onderhouds- en gebruikskosten bedraagt in dat jaar € 1.200. Dit betekent dat de zp’er 2/3e (20.000/30.000) van de btw op zijn aangifte mag aftrekken. Een voordeel van € 800. Deze btw-teruggave is overigens lager als de zp’er ook btw-vrijgestelde prestaties verricht.

Van belang is dat woon-werkverkeer voor de btw niet als zakelijk beschouwd mag worden. Dit is een verschil met de inkomstenbelasting waar woon-werkverkeer wel zakelijk is. Zp’ers die niet vanuit huis werken, zullen hier rekening mee moeten houden.

Wanneer een zp’er geen kilometeradministratie bijhoudt, keurt de Belastingdienst goed dat alle btw over het onderhoud en het gebruik in aftrek wordt gebracht. Vervolgens moet aan het einde van het jaar een correctie plaatsvinden ter grootte van 1,5% van de cataloguswaarde. In bovenstaand voorbeeld leidt dit tot een btw-teruggave van € 600. Rekent u maar na.

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) heb ik minder goed nieuws. Voor een dga is het helaas niet mogelijk om een btw-teruggave te verkrijgen op de privéauto. In dit geval is de zelfstandige professional dus beter af. Wel kan de dga door de vennootschap 19 cent per kilometer vrij laten vergoeden. Met een beetje ‘sturen’ in de vrije ruimte van de werkkostenregeling heeft de dga zelfs nog meer mogelijkheden. Maar dat is eigenlijk stof voor een volgende column . . .