Overig

De boiler room alias The Wolf of Wall Street

447

Eigenlijk zou de AFM iedere potentiële belegger een kaartje voor de laatste film van Leonardo DiCaprio – een film over boilerrooms – ter lering en vermaak moeten geven. Boilerrooms benaderen telefonisch argeloze beleggers om hun geld in waardeloze of nep aandelen te investeren. Het noemen van een mooi rendement is soms al voldoende om vertrouwen te wekken! In mijn optiek kunt u dan beter gelijk naar het casino en inzetten op rood of zwart, dan heeft u in ieder geval nog 50 % kans.

De argeloze belegger tref je aan in vele gedaantes en dat is misschien nog wel het meest fascinerende. Boilerrooms komen blijkbaar zo overtuigend over dat iedereen er in kan stinken. Ondanks alle beleggingsdrama’s uit het verleden en tv programma’s als Radar en Kassa trappen volgens de AFM nog altijd gemiddeld een tot twee beleggers per week in de mooie praatjes van deze organisaties. Gelokt door de mooie rendementen die ze voorgespiegeld krijgen. Helaas speelt hebzucht daarbij vaak een rol.

Maar eigenlijk is het rendement dat deze partijen u beloven totaal niet relevant. De vraag die u  uzelf als belegger eerst moet stellen, is: welk rendement heb ik nodig om mijn doelstellingen te halen? Daar begint uw beleggingsstrategie mee en op basis daarvan kunt u onder meer de assetallocatie van uw vermogen bepalen. Stel dat u bij:

  • een rendement van 2 % na inflatie uw doelstellingen haalt;
  • een rendement van 5 % uw doelstellingen haalt;
  • een rendement van 8 % uw doelstellingen haalt.

Bij een neutraal risicoprofiel (streefrendement rond de 5 %), kunt u zich in de eerste situatie afvragen of u dan nog wel extra risico wilt nemen met uw vermogen. Voor veel mensen is lekker kunnen slapen belangrijker dan extra rendement. In het tweede geval kunt u conform uw neutrale profiel gaan beleggen, bijvoorbeeld voor 20 % in liquiditeiten, 30 % in obligaties en 50 % in aandelen. Maar wat nu als het laatste voor u van toepassing is? Dat betekent dat u ofwel tegen uw zin meer risico zult moeten nemen danwel de tering naar de nering zult moeten zetten. Voor veel klanten is dit al een eerste eye-opener.

In de praktijk blijken klanten vaak geen rendementen van 8 % of hoger nodig te hebben. Ook bij lagere rendementen – zelfs na inflatie – halen ze hun doelstellingen! Klanten worden vaak allerlei angsten aangepraat met maar één doel, u verleiden meer spaargeld in aandelen te beleggen.

Tot slot kunt u zich afvragen waarom een bedrijf dat zegt zulke mooie rendementen te maken, nog aan telefonische acquisitie moet doen. Iets wat goed is vertelt zich vanzelf rond. Daar is helemaal geen agressieve verkoopactie voor nodig. Bezint dus eer gij begint!

Meer weten over het opzetten van een eigen beleggingsstrategie? In mijn boek Keep it Simple komt het beleggen, nalaten en schenken van vermogen, één van de vijf thema’s uit de financiële schijf van 5, uitgebreid aan de orde. U kunt mij volgen via twitter @IrisBrik of een connectie maken via LinkedIn.