Overig

De feestelijke uitreiking van de Innovatie Award is op woensdag 10 juni 2015 in het Postillion Hotel Dordrecht.

616

Met de jaarlijkse uitreiking van de Innovatie Award levert de organisatie een positieve bijdrage aan het zelfbewustzijn van de innovatieve bedrijven en organisaties in de Drechtsteden. Dit stimuleert en vergroot de gezamenlijke innovatiekracht.

Samen verder

De organiserende partijen van de Innovatie Award en het congres Aerospace meets Maritime hebben besloten de krachten te bundelen. Beide evenementen hebben een regionaal karakter en staan in het teken van innovatie, technologie, luchtvaart, maritiem en onderwijs.

Voorzitter Teun Muller van de Stichting Ondernemersprijzen Nederland over de samenwerking. “De Innovatie Award is een innovatiewedstrijd voor regionale producten, diensten en samenwerkingsverbanden. Dit sluit naadloos aan op het programma van het congres Aerospace meets Maritime. De evenementen versterken elkaar in hoge mate.”

Ook wethouder Richard Korteland van de gemeente Papendrecht en organisator van het congres Aerospace meets Maritime is blij dat de beide organiserende partijen elkaar gevonden hebben. “Een goede zaak voor de regio en de doelen die de beide organisaties nastreven. Op deze manier zetten we onze economisch sterke punten nadrukkelijk op de kaart.”

Resultaten workshops Aerospace meets Maritime

Voorafgaand aan de uitreiking van de Innovatie Award 2105 zullen Wim de Leur en Jan Peter Balkenende de resultaten presenteren van de workshops die tijdens het congres Aerospace meets Maritime aan de orde zijn geweest.

Uitreiking studiebeurzen

NexTecH levert een bijdrage aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid door het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio. Om dit doel te bereiken, stelt NexTech financiële middelen beschikbaar aan gevestigde technologische bedrijven en hun individuele medewerkers én aan techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers.

NexTech heeft het Scholarship-programma opgezet, dat is  gericht op scholieren in 4/5 HAVO en 5/6 VWO. Door het kiezen van een profielwerkstuk met een technologische inhoud en vervolgens het kiezen van een technische studie op HBO c.q. WO-niveau kunnen leerlingen een studiebeurs winnen.

De uitreiking van het NexTech Scholarship vindt ieder jaar plaats tijdens de uitreiking van de Innovatie Award. De uitreiking van de Innovatie Award vindt dit jaar plaats op 10 juni in het Postillion Hotel Dordrecht.