Overig

De Haan zet in op thuiswerken en fietsen

1595

Verhuisbedrijf sluit zich aan bij Samen Bereikbaar

Internationaal verhuisbedrijf De Haan in Alblasserdam bestaat al sinds 1777. En ook nu, tijdens de coronacrisis, werken ze door. Het kantoorpersoneel werkt thuis en de verhuizers werken zoveel als mogelijk op 1.5 meter afstand van elkaar. Wouter Hijzen, algemeen directeur: “Het thuiswerken gaat eigenlijk hartstikke goed. We hebben er als management veel aandacht voor gehad en mensen echt geprobeerd mee te nemen. Dat is gelukt.” Werd tot een paar maanden terug nog nagedacht over verhuizen vanwege te weinig kantoorplekken en een tekort aan parkeerplaatsen; nu zet De Haan volop in op het thuiswerken en is verhuizen van de baan.

Thuiswerken

Helma Rutten – Reniers is manager HR bij het bedrijf: “We gaan straks echt op zoek naar een nieuwe balans, voor de organisatie en ook voor de medewerkers individueel. De een vindt het wellicht prima om drie dagen per week thuis te blijven werken, terwijl een ander een dag per week thuiswerken genoeg vindt.” Momenteel hebben ze, in samenwerking met Samen Bereikbaar, onder de eigen medewerkers een onderzoek uitstaan over de ervaringen met het thuiswerken. Helma: “We willen niet op basis van onze eigen beelden beslissingen nemen voor de toekomst, maar ook echt onder de medewerkers peilen wat hun ervaringen zijn.”

Verhuizingen

Ook voor de mensen in de buitendienst is het nu anders. Want het werk gaat gelukkig gedeeltelijk door. Waar De Haan zich normaal vooral richt op internationale verhuizingen voeren nu verhuizingen van kantoren de boventoon. Wouter: “De mensen van veel van die kantoren zitten nu thuis, dus sommige bedrijven maken nu van de gelegenheid gebruik.” En hoewel de mensen in de buitendienst niet thuis kunnen werken, staan ze wel behoorlijk minder in de file. “Voorheen stond een medewerker in de buitendienst gemiddeld een uur per dag in de file. Die files zijn er nu bijna niet en dat scheelt voor hen ook.”

Samen Bereikbaar

De Haan sloot zich aan bij het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar. Wouter: “Ik vind het een goed initiatief en een goede samenwerking. Dat alleen al was reden om aan te sluiten. Bij ons fietsen veel medewerkers die op minder dan 10 kilometer afstand wonen, en nu werken we samen met Samen Bereikbaar aan creatieve oplossingen om het fietsen te stimuleren onder medewerkers die tussen de 10 en 20 kilometer van het werk wonen.” Helma vult aan: “We krijgen relevante informatie over afsluitingen en acties en je kan als bedrijf zelf de keuze maken of je iets doet met die informatie of niet.”

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Provincie Zuid – Holland en de Drechtsteden werken samen aan een betere doorstroming van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Dit maakt onderdeel uit van de Korte Termijn Maatregelen A15. Samen met het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar worden verschillende regelingen en acties opgezet voor (logistieke) bedrijven. Wilt u meer weten over Samen Bereikbaar of hoe ook u mee kunt doen? Kijk dan op www.samenbereikbaar.nl.