Overig

De lat ligt hoog in Moerdijk

518

Het thema van de nieuwjaarspeech van directeur Ferdinand van den Oever van het Havenschap Moerdijk was ‘verbinden’. Dit thema staat dan ook hoog op de agenda bij de activiteiten die het Havenschap in 2014 ontplooit.

De afgelopen jaren heeft een aantal partijen zich intensief bezig gehouden met het plaatsen van stippen op de horizon, zoals Van den Oever het verwoordt. Het resultaat van die inspanningen, het concept Havenstrategie 2030 en de plannen voor het realiseren van een Logistiek Park Moerdijk, wachten op besluitvorming. De verwachting is dat die besluitvorming dit jaar zal plaatsvinden. “De basis die we gelegd hebben in de afgelopen twee jaren zal in de nabije toekomst moeten leiden tot onze licence to operate en licence to grow,” zo zegt Van den Oever. “Excelleren in duurzaamheid en veiligheid hebben een belangrijke plaats in de Havenstrategie. De laatste jaren is er al hard gewerkt om hier een goed fundament voor te leggen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er al veel is bereikt. Denk aan de brandweerkazerne en het Port Health Centre die nu op Moerdijk zijn gevestigd. De inspanningen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid gaan de komende jaren onverminderd door. Om in de toekomst te excelleren op deze gebieden, moet je immers nu je daar al voor inzetten.”

Nieuwe business
De lat ligt hoog in Moerdijk, want 2014 zal eveneens in het teken staan van meer focus op het creëren van business.

“Samen met het bedrijfsleven kijken wij of we bestaande business kunnen uitbreiden en nieuwe business kunnen genereren. Hiervoor zal een aantal rondetafelgesprekken plaatsvinden waarbij wij hopen te komen tot een aantal ‘aanvalsplannen’. Bijvoorbeeld om meer nieuwe ladingstromen via Moerdijk te laten verlopen en vooral lading via short sea te genereren. Voor bedrijven biedt de haven van Moerdijk veel voordelen ten opzichte van andere havens op het gebied van congestievrije verbindingen met het achterland, goede en snelle terminalafhandeling en toegang tot meerdere modaliteiten zoals spoor en buisleidingen. Deze voordelen doen het tijdverlies van een stukje verder doorvaren naar Moerdijk ruimschoots teniet. Wat ook helpt in het generen van nieuwe ladingstromen en het trekken van nieuwe klanten is de onlangs verworven LME-status. Deze zorgt ervoor dat de haven zich nu ook op de wereldmarkt voor metalen kan begeven dankzij de certificering voor opslag en verhandeling van aluminium.”

Samenwerking
De vooruitzichten voor Moerdijk zien er rooskleurig uit, beaamt ook Van den Oever. “Het Havenschap werkt voornamelijk op eigen kracht. Dat laat onverlet dat we op diverse fronten open staan voor complementariteit. Neem de petrochemische sector, als je hierbinnen in de wereld een rol van belang wilt blijven spelen, is samenwerking van de havens binnen de Vlaams-Nederlandse Delta noodzakelijk. Op wereldschaal zijn we als havens binnen de Delta gezamenlijk namelijk veel sterker dan alleen.”

“Maar ook op andere gebieden werken we samen. Zo hebben wij al een operationele samenwerking met de haven van Rotterdam. Wij zijn nu aan het bekijken of we met de haven van Antwerpen een zelfde soort samenwerking kunnen aangaan. De reacties van deze beide havens op onze Havenstrategie geven aan dat zij zeker opstaan voor samenwerking.”

Logistiek Park Moerdijk en uitbouwen industrieel cluster
Dit jaar staat ook in het teken van de voorbereidingen voor het Logistiek Park Moerdijk. Van den Oever: “Weliswaar is de verwachtinging dat aan het eind van het jaar het bestemmingsplan definitief zal zijn, nu al vindt acquisitie plaats om mogelijke potentiële partijen te laten voorsorteren op de komst van het logistieke park. Daarnaast zijn we bezig met het verder uitbouwen van het industriële cluster.”

Moerdijk gaat zich dus in zijn algemeenheid richten op nieuwe klanten. “De afgelopen jaren was ons streven om de basisinfrastructuur op orde te krijgen, nu is het tijdstip er om samen met de bedrijven in de aanval te gaan. De economische perspectieven zien er in elk geval goed uit. Dat merken wij nadrukkelijk aan de belangstelling om zich in Moerdijk te vestigen. Die is enorm toegenomen. Het is duidelijk dat wij als vierde zeehaven van Nederland een belangrijke economische factor zijn.”