Overig

De mens als productiemiddel

1096

Dat is nog eens een mooie opening, de mens als productiemiddel. Hoe krijg je de vakbonden en hulpverleners over je heen. Zo dus. Een rasechte Economisch Fundamentalist mag het natuurlijk wel gewoon zeggen. Want zeg nou eerlijk. Binnen een bedrijf is een mens toch ook een productie middel. Het mooie hiervan is dat de mens ook nog eens het best produceert als je hem als mens behandelt. En nog gaver, de toepassingsmogelijkheden van de mens als productiemiddel wijzigen met de jaren en met de ervaring. Tenminste als de mens durft te leren, de ruimte en veiligheid hiervoor ervaart en de bijbehorende pijnlijke momenten durft te doorstaan. In een tijd waarin de War for Talent weer aandacht krijgt tijdens BNR’s werkverkenners. In een tijd waarin flexibilisering van de arbeidsmarkt zwaarder weegt dan ooit, waarin aan de ene kant baan na baan wordt geautomatiseerd en aan de andere kant arbeidskracht ontzettend schaars wordt. In zo’n tijd moeten we aan de slag met een nieuwe manier van levenslang leren. Het ontwikkelen van arbeidspotentieel. Het begeleiden van mensen door een prachtige carrière. Hoe? Gewoon, een zaakwaarnemer voor iedereen. Intensieve begeleiding van mensen op het vlak van coachen en trainen. Begeleiding van baan naar baan. Ik hoor het nu kritische geest al zeggen, veel te duur!!! Toegegeven, het zal een hoop geld kosten. Maar te duur is als je in kostenposten denkt. Wij denken in rendement en groei. Het wordt helemaal mooi als we achter de ontwikkeling van mensen gaan denken in functie-innovatie, een aanpak zoals MeursHRM die graag ziet. We ontwikkelen functies bij de competenties, drijfveren en ervaringen van de mensen die wij begeleiden. Dus niet de benadering die we nu vooral kennen uit de markt, we hebben een functie beschikbaar en persen daar een mens in om ons vervolgens te verbazen over het feit dat het net niet past. Terwijl de andere benadering altijd past. Als we training, ontwikkeling en begeleiding van de mens nu ook eens vanuit dat perspectief doen dan krijgen we ongetwijfeld een mooiere arbeidsmarkt, minder noodzaak voor pensioen. En lagere kosten voor verzuim en ziekte. Wat als we de mens kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn……..