Overig

‘De ondernemer als het paard dat de kar moet trekken’

678

Een gemeente in beweging; dat is Capelle aan den IJssel zeker. Op verschillende fronten zijn er interessante ontwikkelingen gaande. Een gesprek met wethouders Eric Faassen en Dick van Sluis over onder meer het ondernemersklimaat, leegstand op bedrijventerrein Rivium, ontsluiting van de stad en revitalisering van winkelcentrum De Koperwiek.

Waar Faassen portefeuillehouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Economie en Decentralisaties is, heeft Van Sluis Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer en Vervoer in zijn pakket. Beide heren hebben bestuurskunde gestudeerd en een politie-achtergrond. Faassen was agent in Capelle aan den IJssel, voordat hij overstapte naar de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Zo’n 6 jaar lang werkte hij als lijfwacht van koningin Beatrix en haar familie. In 1999 stopte Faassen bij de DKDB om in Rotterdam bij de politie verder te gaan. Daarna haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid en ging aan de slag als docent. Van Sluis, opgegroeid in Pendrecht, begon in 1983 bij de politie. Daarna trok het ondernemerschap en richtte hij een eigen bedrijf op, dat zich bezighield met webdesign en ICT. Net als Faassen is hij sinds 2010 wethouder in Capelle aan den IJssel. Niet langs de zijlijn staan, maar middenin de arena; dat is waarom het duo koos voor de politiek. Van Sluis: “Meer maatschappelijke betrokkenheid en bemoeienis; daar was ik naar op zoek. De uitdaging om moeilijke dossiers zo goed mogelijk te behandelen en slimme samenwerkingen te zoeken spreekt mij aan. In Capelle aan den IJssel wordt erg resultaatgericht gedacht.” Faassen is van mening dat de gemeente het beste van twee werelden samenbrengt. “Aan de ene kant profiteren inwoners van faciliteiten van Rotterdam, zoals de haven en het vliegveld. Aan de andere kant is Capelle aan den IJssel zelf natuurlijk een stuk kleinschaliger, waardoor contacten met het bestuur voor iedereen snel gelegd zijn. De lijnen zijn altijd kort. Zeker ook voor ondernemers. Er heerst hier een uitstekend ondernemersklimaat. De verschillende ondernemersverenigingen zijn van oudsher erg actief en er wordt veel business-to-business bedreven. Binnen Capelle aan den IJssel, maar ook van en naar Rotterdam.” Volgens Faassen geeft een quote van Winston Churchill goed weer wat de grondbasishouding van de gemeente is. “Hij zei: ‘Sommige mensen zien de ondernemer als een op buit beluste wolf, die men dood moet slaan. Andere zien hem als een koe, die men zonder ophouden kan melken. Maar slechts weinigen zien hem zoals hij werkelijk is, namelijk als het paard dat de kar moet trekken’. Tot dat laatste selecte gezelschap horen wij ook. Ondernemers zijn prima in staat hun eigen boontjes te doppen, zo lang wij maar op de juiste manier faciliteren en verbindingen leggen.” Ondernemers onnodig lang aan het lijntje houden gebeurt volgens Van Sluis zelden tot nooit binnen de gemeente. “Dat zorgt onnodig voor frustraties. Ondernemers willen het liefste zo min mogelijk regeltjes. Die druk kunnen wij uiteraard niet helemaal weghalen, maar we kunnen regels en beslissingen wel onderbouwend terugkoppelen. Goede communicatie voorkomt onbegrip en misverstanden. ‘Nee’ is ook een antwoord, maar dan wel met uitleg.”

Revitalisatie

Om het woon- en werkklimaat te versterken en Capelle aan den IJssel nog aantrekkelijk te maken, wordt onder andere hoog ingezet op uitbreiding van De Koperwiek. Wereldhave, dat in 2014 volledig eigenaar werd van het winkelcentrum,  en de Rabobank hebben onlangs een principe afspraak gemaakt over de voorgenomen verhuizing van de Rabobank naar een andere locatie in het winkelcentrum. Als de Rabobank is verhuisd, komt de weg vrij voor de sloop van het gebouw en daarmee voor de vernieuwing van het Stadsplein en van winkelcentrum De Koperwiek. Het college van Capelle aan den IJssel heeft de ambitie het Stadsplein ingrijpend te vernieuwen. Het is de bedoeling een levendig en gezellig plein te creëren, waar regelmatig evenementen plaatsvinden en bezoekers graag verblijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat het huidige gebouw van de Rabobank verdwijnt. Van Sluis: “Naast een vitaal winkelcentrum, moet er straks ook een goede buitenruimte ontstaan. Deze constructie zie ik als een win-win situatie. Voor de gemeente zit dat hem dan met name in het maatschappelijk belang, om inwoners meer te bieden.” De transformatie van het Stadsplein maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Centraal Capelle. De komende jaren gaat de gemeente samen met partners een groot aantal woningen en voorzieningen in Centraal Capelle ingrijpend vernieuwen. Er zijn negen concrete locaties waar in ieder geval een ontwikkeling zal plaatsvinden, waaronder De Hoven II, de Fazantstraat, De Mient en het Stadshart. In de gebiedsvisie werkt de gemeente op hoofdlijnen de plannen voor deze locaties uit.

Rivium

Een ingrijpende vernieuwing van metrostation Capelle Centrum staat binnen de RET hoog op de agenda en sluit naadloos aan op de bestaande plannen. Van Sluis: “Op het gebied van infrastructuur en ontsluiting kampen we in Capelle aan den IJssel nog wel met enige uitdagingen. De inrichting van kruispunten bijvoorbeeld. Hoe lopen de verkeersstromen? Wat betekent dit voor de veiligheid en doorstroming? Om antwoorden te vinden is gedegen onderzoek nodig, waarbij we in ogenschouw moeten nemen dat we niet alleen doorgaande routes hebben, maar ook plekken waar mensen moeten kunnen verblijven.” Een andere bottleneck zou de leegstand op bedrijventerrein Rivium kunnen zijn, al ziet Faassen in de bescheiden afname van leegstaande meters een omslagpunt. Voor het eerst in vier jaar nam de onderbezetting niet toe, maar af. Op 1 januari 2014 stond 36,5 procent leeg, tegenover 35,5 procent op 1 januari 2015. Dertig nieuwe bedrijven vestigden zich vorig jaar op het Rivium, terwijl 14 organisaties stopten of verhuisden. Acht bedrijven zijn in hun huidige pand meer gaan huren. “Er zijn veel leads aan de gang, daar put ik hoop uit. Leegstand op bedrijventerreinen is sinds de crisis een mondiaal probleem. Ik vind de cijfers die op het Rivium van toepassing zijn niet zorgwekkend. Er zijn niet veel panden die in zijn geheel leeg staan. Vaak zijn de ruimtes wel voor een deel gevuld.” De gemeente ondernam ook samen met het parkmanagement en de Stadregio Rotterdam actie om de bereikbaarheid en uitstraling van het terrein te verbeteren. “Zo is per 1 september 2014 een Riviummarinier aangesteld om actief vraag en aanbod af te stemmen en bij elkaar te brengen. Ik verwacht komend jaar mede daardoor weer een daling van de leegstand.” Van Sluis: “We zoeken nieuwe bestemmingen voor leegstaande kantoren, alleen kan woningbouw niet vanwege milieuregels. In mijn ogen niet erg, want ik zie voldoende potentie voor het Rivium in de huidige opzet.” Volgens Van Sluis is het ook de kracht van Capelle aan den IJssel dat de gemeente en haar partners anticyclisch durven denken. “We tonen lef, maar dat is niet te verwarren met zomaar iets doen. Als gemeente weten we ook heel duidelijk wat onze rol is. We kennen onze kracht, maar ook onze beperkingen. We bouwen niet de hele stad in ons eentje. Waar we altijd naar op zoek zijn, is balans. Om Capelle aan den IJssel vitaal te houden, is evenredigheid heel belangrijk. Met het oog op de toekomst verliezen we dat zeker niet uit het oog.”