Overig

De strategie is de verbinding

519

2014 Brengt het gevoel bij mij teweeg van een nieuwe periode om ambities te realiseren. We leggen natuurlijk een verbinding met de afgelopen jaren, waarop we voortbouwen. Deze verbinding ligt bij het Havenschap vooral in de Havenstrategie die we in 2014 definitief gaan maken.

Het Havenschap, de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant hebben vorig jaar het concept van de Havenstrategie gepresenteerd. We hebben daarin de groeistrategie geformuleerd waarbij het haven- en industriegebied in balans blijft met de omgeving. Dit jaar zullen we met de input van onze stakeholders die strategie definitief maken.

De haven van Moerdijk is na de Brainportregio de tweede economische motor van Brabant met potentie voor groei. De haven heeft een centrale plek in de Vlaams-Nederlandse Delta en is goed gepositioneerd als logistieke hotspot in de maintenance-regio West-Brabant. Het Rijk erkent deze kracht van de haven ook, zoals blijkt uit het benoemen van Moerdijk tot één van de vier kernzeehavens van Nederland.

Zoals ik al aangaf zien wij mogelijkheden voor groei van het haven- en industriegebied, maar wel in balans met de omgeving. En met omgeving bedoel ik zowel de omwonenden als de natuur. Ik ben me ervan bewust dat de Havenstrategie in het dorp Moerdijk de gemoederen sterk bezighoudt. In het besef dat de haven van Moerdijk economisch van belang is voor de regio en daarbuiten, houden we bij de lange termijnplannen nadrukkelijk rekening met die lokale belangen.

Nauw verbonden met de Havenstrategie is de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. De extended gate-functie van de haven is één van de drie pijlers van de concept strategie. We zien het LPM als een kansrijke ontwikkeling die veel kansen biedt voor de regio. Denk hierbij aan directe en indirecte werkgelegenheid en versterking van West-Brabant als logistieke hotspot.

Na het definitief vaststellen van de strategie voor de haven zullen we in 2014 nadrukkelijk aandacht besteden aan de governance. Welke wijze van besturen en toezicht past het beste bij de ambities voor het haven- en industrieterrein? Daarbij zijn meerde scenario’s mogelijk. In het jaar dat voor ons ligt zal daarin een keuze worden gemaakt.

– Yves de Boer