Overig

De werkkostenregeling, uitvoeren of uitstellen

560

Vanaf 2014 wordt de werkkosten regeling verplicht ingevoerd voor alle werkgevers. Alles wat een werkgever aan zijn medewerker geeft wordt onder de werkkosten regeling als loon aangemerkt. Denk aan maaltijden in de kantine, de fiets, mobiele telefoon, reiskostenvergoeding, etc.

De werkkosten regeling vervangt het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het kan u veel geld besparen om zo lang mogelijk gebruik te maken van de overgangsregeling. De werkkosten regeling is in 2011 ingevoerd met een overgangsregeling waarbij werkgevers tot 2013 de keuze hebben tussen het oude regime en het nieuwe systeem. Daartegenover staat dat vergoedingen en verstrekkingen tot 1,4 procent van de loonsom belastingvrij zijn (2013 1,6%). Indien de grens van 1,4% wordt overschreden wordt er een heffing van 80% in aanmerking genomen. De doelstellingen van de werkkosten regeling is vereenvoudiging en lastenverlichting, de praktijk werkt echter anders uit..

Maar levert deze nieuwe regelgeving in werkelijkheid een voordeel op voor werkgevers? Voor werkgevers die niet veel vergoeden en verstrekken aan werknemers kan de wijziging van de wetgeving een voordeel opleveren. Voor de overige werkgevers betwijfelen wij of de werkkosten regeling gunstig zal uitpakken. Denk aan werkgevers die veel loon in natura uitkeren zoals het verkopen van eigen producten van de onderneming tegen korting aan de werknemers, zoals modehuizen.

Werkkosten regeling zeer nadelig voor de werkplek thuis.

Ondanks alle mooie woorden over ‘Het Nieuwe Werken’ van de politiek, is de regeling zeer nadelig voor DGA’s en werkgevers die te maken hebben met vergoedingen van thuiswerkplekken, want onder de werkkostenregeling valt de inrichting van de thuiswerkplek onder het forfait. Zelfs al is het thuisgebruik van de voorzieningen, zoals een pc, papier, printervullingen etc. uitsluitend voor zakelijke doeleinden bestemd.

Op deze manier wordt de vrije ruimte snel overschreden en zal de werkgever te maken krijgen met een eindheffing van maar liefst 80%.

Alleen een DGA of werknemer welke beschikt over ‘zelfstandige’ werkplek ontkomt aan deze heffing. De ruimte moet dan wel zelfstandig verhuurd kunnen worden en bijvoorbeeld een eigen opgang en sanitair hebben.

In de meeste gevallen doet u er goed aan niet te kiezen voor invoering van de werkkosten voordat deze verplicht wordt, in 2014. Wel is het nu al zaak om de werkkosten van de onderneming te inventariseren zodat de administratie tijdig aangepast kan worden voor toepassing van de werkkosten regeling op 1 januari 2014. De regeling is namelijk bijzonder lastig toe te passen. Raadpleeg uw adviseur!