Overig

Drechtsteden zijn nieuwe HBO-instelling rijker

702

Vanaf 1 januari dit jaar mag het Da Vinci College in Dordrecht, als eerste ROC in Nederland, nu ook HBO opleidingen aanbieden. Tot voor kort gebeurde dit onder licentie van de Saxion Next Hogeschool, maar nu heeft de minister van OCW de HBO-tak van het Da Vinci College erkend als een zelfstandige instelling voor hoger onderwijs. Groot voordeel van deze erkenning is dat HBO Drechtsteden nu kan gaan uitbreiden met opleidingen die passen bij de behoefte van het bedrijfsleven en de regio, waar thans onvoldoende aanbod voor is binnen andere HBO-instellingen. Ook zal naar regionale samenwerking op het vlak van hoger onderwijs worden gezocht om het hbo verder te versterken.

“Deze erkenning zal ook een positieve impuls hebben op het MBO-onderwijs op niveau 4, dat door een doorstroom naar onze eigen HBO-opleidingen alleen maar verder zal worden versterkt. Wij zijn niet alleen trots op de erkenning, maar zien daarin ook een bevestiging van de kwaliteit van ons onderwijs en van de investeringen die we ons de laatste jaren hebben getroost,” aldus Peter Vrancken, voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College en voorzitter van het bestuur van de stichting Hoger Onderwijs Da Vinci.

Da Vinci HBO Drechtsteden, gevestigd aan het Achterom in de historische binnenstad van Dordrecht, kent momenteel twee opleidingen: toegepaste psychologie en ondernemerschap. De ambitie is om al komend schooljaar te starten met nieuwe opleidingen, die net als de bestaande opleidingen particulier worden aangeboden. Sjoerd Wiersma, leidinggevende HBO Drechtsteden, ziet hierin eerder voordelen dan nadelen: “Onze ervaring is dat studenten een investering van hun kant niet als barrière zien, zeker niet als de opleiding speciaal is toegespitst op wat ze graag willen: kwalitatief hoogstaand onderwijs met een directe match met het bedrijfsleven, aangezien zzp-ers uit de branche hier lesgeven. Een betere voorbereiding op je toekomstige loopbaan bestaat er niet.’’ Over welke opleidingen er de komende tijd bij komen, wordt nog nagedacht. “Daarvoor gaan we nu in gesprek met het bedrijfsleven in de regio Drechtsteden, want samen met hen zullen we deze trajecten op moeten starten,” aldus Wiersma. Op de site van het Da Vinci College kunnen geïnteresseerden alle nieuwe ontwikkelingen volgen.

Het Da Vinci College biedt verspreid over de regio Zuid-Holland Zuid diverse MBO-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast biedt het Da Vinci College educatie- en inburgeringsopleidingen, vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) en enkele HBO-opleidingen aan. Het Da Vinci College gaat uit van een persoonlijke aanpak, waarbij de student maar ook de werkgever centraal staat; je moet elkaar kennen om talenten optimaal tot bloei te laten komen. Daarom wordt er intensief samengewerkt met het bedrijfsleven en staan ambities en professionele en persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel.