Overig

Duurzaam ondernemen

546

 

Begin april mocht ik bij Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) het startsein geven voor de officiële ingebruikname van twee hogedrukstoomketels en een stoomturbine. Met deze nieuwe installaties wekt dit bedrijf op het haven- en industrieterrein Moerdijk bijna evenveel energie op als dat het gebruikt. Daarmee past SNB goed binnen de filosofie om duurzaam te ondernemen op het haven- en industrieterrein.

Port of Moerdijk heeft een sterk en omvangrijk chemisch cluster, waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid. Het is via een buisleidingstelsel direct verbonden met de chemische clusters van Antwerpen, Rotterdam, Zeeland, Noord-Limburg en het Ruhrgebied. Chemie en petrochemie vinden in Moerdijk volop ruimte voor groei en voor vergroening. Chemische en chemie-gerelateerde bedrijven maken op Moerdijk gebruik van elkaars grondstoffen en reststromen, en sluiten zo de ketens.

De grondreserve van het Industrial Park voor topchemie zal worden benut voor verdere groei en uitbouw. Moerdijk ambieert op dit terrein de vestiging van aan elkaar complementaire bedrijven, die elkaars grondstoffen en halffabricaten gebruiken. Juist de nabijheid van deze bedrijven geeft schaalvoordelen en vestigingsvoordelen ten aanzien van aanwezige gespecialiseerde dienstverlening, gespecialiseerd personeel, energievoorziening en aan- en afvoer van grondstoffen en (eind)producten. Juist de combinatie van complementaire bedrijven zorgt voor efficiëntie in de keten en verhoogt de verankering van dit cluster. De aanwezige Buisleidingstraat vormt een belangrijke, duurzame en veilige schakel in de aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten van en naar diverse productielocaties en havens in de Vlaams-Nederlandse Delta.

De ambitie is tevens dat Moerdijk met dit cluster een sterke positie inneemt in de – tegen die tijd tot wasdom gekomen – biobased economy. Duurzaamheid en vergroening zijn van toenemend belang voor de (fijn)chemie en de procesindustrie. De trend van ontwikkeling van chemisch industriële clusters in combinatie met biobased innovaties voor de vergroening van de chemie, ondersteunt deze ambitie.

SNB is met recht trots op de nieuwe installatie. Niet in de laatste plaats omdat het bedrijf door bleef draaien tijdens de installatie. Iedere dag komen vijftig vrachtwagens met slib van rioolwaterzuiveringen uit half Nederland. Er bestaat geen alternatief voor SNB, dus de fabriek moet door blijven draaien. Het bedrijf heeft de processen ver doorontwikkeld. Zo wordt het fosfaat gezuiverd uit de vliegassen die ontstaan bij de verbranding van het slib. Het schoongemaakte CO2 verkoopt SNB door aan het tegenover gelegen bedrijf Omya die dat gebruikt om witmakers voor papier te produceren. Een mooi voorbeeld van duurzame verbindingen op het haven- en industrieterrein.

– Yves de Boer