Overig

Duurzaamheidsfabriek: centrum voor innovatief vakmanschap en verduurzaming van de regio

604

 

De Duurzaamheidsfabriek, die momenteel op het Leerpark in Dordrecht door de Coöperatie (gemeente Dor-drecht en het Da Vinci College) wordt gebouwd, brengt onderwijs en bedrijfsleven samen. Aan leerlingen en studenten van VMBO, MBO en HBO biedt de Duurzaamheidsfabriek nieuwe hightech leeromgevingen en opdrachten met veel potentieel voor talentontwikkeling. Vanwege de steeds grotere rol van duurzaamheid in de samenleving en in de industrie, is dit een leidend thema voor de instellingen en bedrijven op het Leerpark. De Duurzaamheidsfabriek zal een spilfunctie gaan vervullen in kennisontwikkeling en het simuleren van nieuwe toepassingen op het gebied van energie, energietransitie en duurzame (maritieme) technologie.

In de Duurzaamheidsfabriek werken onderwijs en bedrijfsleven nauw samen. Leerlingen leren aan de hand van de meest moderne technologie, docenten worden meegenomen in de innovatie die bij bedrijven plaatsvindt en actualiseren hun kennis. Bedrijven krijgen een test-/werkomgeving en etalage voor het tonen van de duurzame technologie aan de buitenwereld. Daarenboven krijgen bedrijven zicht op het nieuwe personeel én leveren een bijdrage aan de opleiding van dat personeel.

De Duurzaamheidsfabriek wil zich ontwikkelen tot een centrum voor innovatief vakmanschap om maatschappelijke organisaties en bedrijven te helpen hun ambities te verwezenlijken door voldoende en kwalitatief hoogwaardige (innovatieve) vakmensen en professionals op te leiden. Diverse bedrijven zoals onder andere KROHNE Altometer, HVC en Sublean, die zich bezighouden met duurzame technologische ontwikkelingen, hebben ervoor gekozen zich in de fabriek te vestigen.

Alleen door de nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijs kunnen we ervoor zorgen dat techniek gaat leven voor de leerling/student en dat we aan de arbeidsvraag naar kwantitatief en kwalitatief technisch goed opgeleid personeel invulling kunnen geven.

Werkgevers Drechtsteden heeft middels de organisatie van de techniekroute vorig jaar al uiting gegeven aan haar zorg voor voldoende technisch geschoold personeel. De Duurzaamheidsfabriek kan hierin een prachtige spilfunctie vervullen. Wij onderschrijven en ondersteunen in optima forma alle activiteiten die in dit centrum gaan plaatsvinden. Het versterkt de ontwikkeling van de regio Drechtsteden/Rijnmond tot een High Tech CO2 neutrale economie en maatschappij waar mensen zich levenslang kunnen ontwikkelen, uitdagend werk kunnen hebben en mee kunnen werken aan duurzame producten.

– Teun Muller
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden